Projekti “Peace Education in Times of Crises” eesmärk on pakkuda tuge ja kvaliteetseid rahuharidusega seotud materjale eelkõige noorsootöötajatele, aga ka teistele haridustöötajatele.

Projekt leiab aset perioodil 01.02.2023–01.02.2025.


Noorsootöötajad täidavad ühiskonnas olulist rolli Ukraina sõjapõgenike integreerumisel ühiskonda ning usalduse ja suhete loomisel nende ja kohalike noorte vahel.

Projektis tutvustame noorsootöötajatele rahuhariduse meetodeid ja praktikaid nii Ukraina noortega töötamise kontekstis kui ka laiemalt. Meie lähtekoht on see, et noorsootöötajad edendavad juba praegusel hetkel rahuharidust, kuid vajavad koolitusi ja materjale, et teha seda senisest teadlikumalt ning rakendada oma potentsiaali ühiskonnas täielikult. Olulisel kohal on parimate praktikate ja metoodikate jagamine ning rahvusvahelise võrgustiku tugevdamine rahuhariduse valdkonnas.


Partnerid

Projekti juhtorganisatsioon on MTÜ Mondo, kes töötab humanitaarabi, arengukoostöö ning maailmahariduse valdkonnas ning on Eesti üks suurimaid vabaühendusi. Mondo omab pikaajalist kogemust materjalide, veebikursuste loomises õpetajatele ning läbi käesoleva projekti pakub oma ekspertiisi noorsootöötajatele rahuhariduse edendamiseks vajalikke oskuseid pakkuvat veebikursust välja töötades.

Kohalik partnerorganisatsioon projektis on Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK), kes toetab peamiselt noorsootöötajate professionaalset arengut läbi koolituste, seminaride ja õpirände. Lisaks mitmekülgsele tegevustepaketile Eestis, on ENK varasemate kogemustega Erasmus+ projektides.

Rahvusvahelised projektipartnerid on RKI (Rauhankasvatusinstituuti RY) Soomest ja IBS (Fundacja Instytut Bezpieczeństw A Społecznego) Poolast. RKI-l on partneritest kõige pikaajalisem kogemus rahuhariduse edendamise vallas koolitades õpetajaid ja noorsootöötajaid rahuhariduse vallas juba aastast 1981. Samuti on loodud programmid töötamaks vahetult noortega. RKI on varasematel aastatel osalenud mitmetes Erasmus+ projektides edendades rahuhariduse erinevaid valdkondi.

IBS on Poola organisatsioon, kes tegeleb peamiselt turvalise ühiskonna edendamise, radikaliseerumise ennetamise ja selle vastu võitlemisega. IBS-i tugevus on koolitamine. Töötube ja seminare on nad läbi viinud juba aastast 1999.


Projekti rahastab Euroopa Liidu poolt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programm.

Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.


Projekti partnerid