2022. aasta lõpus tegid Eesti Noorsootöötajate Kogu liikmed õppevisiidi Saksamaale, et tutvuda sealse kohaliku noorsootööga. Õppevisiidil sai põneva ülevaate noorteorganisatsioonide tegevustest Saksamaal ning vabatahtlikust tööst, kohtuti ka ühe piirkondliku noortenõukogu esindajate ning noortega. Üks osalejatest ning aktiivne ENKi liige – Urve Sarapik, kes töötab igapäevaselt Haapsalu linnavalitsuses noorsootöö spetsialistina, jagas visiidist muljeid.


Kuidas noorsootöö Saksamaal erineb siinsest noorsootööst?

Eesti ja Saksamaa üks peamine erinevus on see, et seal kuulub noorsootöö sotsiaalministeeriumi haldusalasse. Ülikoolis õpitakse sotsiaaltööd ja pärast aastast praktikat valitakse edasine suund noortega töötamiseks. Positiivne oli see, et Saksamaal tehakse palju vabatahtlikku tööd, mida ühiskonnas väga hinnatakse. Lastele õpetatakse juba varajases eas, et vabatahtlik tegevus on oluline. Hea näide on kohaliku vabatahtliku pääste tegevus, mis on üleriigiliselt väga hästi korraldatud. Lapsed hakkavadki varajases eas käima päästeringis ning osalevad seal kuni täisealiseks saamiseni.

Kohtumine Saksamaa kolleegidega

Mida meil on Saksamaa kolleegidelt õppida oleks ja vastupidi?

Kindlasti on oluline õpikoht vabatahtliku tegevuse arendamine ja korraldamine, lisaks puuetega noorte kaasamine noorsootöösse. Viimase all pean silmas just süsteemset kaasamist ning nende osalemist tegevustes koos tavanoortega. Meie tugevus on noorsootöö riiklik korraldus ja usun, et siin oleks ehk Saksamaa kolleegidel kindlasti midagi õppida.

Mis mõte või idee jäi õppevisiidist sinu jaoks kõige enam kõlama?

Minu jaoks oli äärmiselt huvitav kuulda Saksamaa kogemusi sellest, kuidas neil on korraldatud erivajadustega laste kaasamine noorsootöösse ja seda just koos tavanoortega. Kohtusime põneva organisatsiooniga, kes tegelevad noortespordiga ning nende üks peamisi tegevusi oligi töö puuetega noorte ja seda invaspordi abil.