11. novembril 2022 kell 10.15–11.45 toimub Tallinna ülikooli avatud õppekohtumine “Andekus muutuvas ühiskonnas – kuidas teha andepoliitikat nii, et see toetaks laste, noorte ja noorte täiskasvanute annete arengut”.


Kohtumisel antakse ülevaade HTMi noorte- ja andepoliitika osakonna kavandatavast tegvuskavast annete ja andekuse toetamisel ning arutletakse, kuidas selline tegevuskava saaks toetada igas eas õppija, k.a haridusliku erivajadusega õppija andekust ning millist rolli näevad selles hariduse sidusrühmad (sh noorsootöö tegijad).

Seminar toimub Zoomis reedel, 11. novembril kell 10.15–11.45, arutelude ettevalmistamiseks palume registreeruda.

Vestlust juhivad Halliki Põlda (TLÜ elukestva õppe dotsent) ja Marek Järvik (HTM andepoliitika valdkonnajuht).

Registreeru