Haridus- ja Teadusministeerium on alustanud tööd noorsootöö ja huvikooli seaduste muutmise protsessi ettevalmistamiseks. Kutsume teid üles kaasa mõtlema ja oma ideid jagama noorsootöö ja huvikooli seaduste muutmise väljatöötamiskavatsuste koostamiseks.


Eesti Noorsootöötajate Kogu korraldab selleks puhuks ideekorje arutelu, mis toimub 5. detsembril 2022 kell 12 Zoomis. Arutelu viivad läbi Eesti Noorsootöötajate Kogu tegevjuht Heili Griffith ja kutse väärtustamise suunajuht Eilika Mätas.

Registreeru arutelule


Seaduste kaasajastamise vajadus on HTMi seisukohast tingitud eelkõige järgnevast.

• Ajakohastamist vajavad seadustes defineeritud mõisted ning riigi ja kohaliku omavalitsuse ülesanded noorsootöö ja huvihariduse korraldamisel. Samuti vajavad kaasajastamist valdkonna rahastamise korralduse sätted. Seaduste muutmise protsessi käigus on oluline täpsemalt määratleda huvihariduse ja noorsootöö seosed ning sisulised erinevused, arvestades seejuures esindusorganisatsioonide seisukohtadega ning aastakümnete jooksul väljakujunenud identiteediga.

Noortevaldkonna ja haridusvaldkonna arengukavades 2021–2035 sisalduvate eesmärkide ja poliitikamuudatuste elluviimine, eelkõige seonduvalt erialase kvalifikatsiooni kohustusele üleminekuga noortevaldkonnas, töötajaskonna pädevuste arengu ja järelkasvu soodustamisega, kvaliteetse noorsootöö ja huvihariduse kättesaadavuse tagamise ning mitteformaalõppe arvestamisega formaalhariduses.

• Huvihariduse ja -tegevuse riikliku lisatoetuse eraldamise tähtaegade muutmine, mille vajaduse on tõstatanud eelkõige kohalikud omavalitsused. Samas vajab analüüsimist ja vajadusel muutmist ka kehtiv rahastusmudel tervikuna, et see toetaks parimal võimalikul viisil huvihariduse ja -tegevuse mitmekesisuse kasvu ning kättesaadavust.

Oma ideid saab jagada ka elektroonselt. 

Täida ankeet siin

Rohkem infot:
Heili Griffith
heili@enk.ee