Eesti Noorsootöötajate Kogu koos Haridus- ja Noorteameti noorteosakonnaga kutsub mobiilseid noorsootöötajaid osalema 22. veebruaril 2024 toimuvale infotundi ja seminarile Zappi konverentsikeskusesse, asukohaga Lõõtsa 6, Tallinn.

Seminaril tutvustatakse riiklikku mobiilse noorsootöö kontseptsiooni (Haridus- ja noorteamet), jagatakse mõtteid, milliseid tegevused on mobiilsetele noorsootöötajatele sel aastal planeeritud (Eesti Noorsootöötajate Kogu) ja oodatakse ka osalejate mõtteid sellest, millist tuge mobiilsed noorsootöötajatel oma töös vajavad.

Kohtumise eesmärk on teha algust ka mobiilsete noorsootöötajate võrgustikuga.

Registreeru

Päevakava

10.30 Tervituskohv.
11.00 Sissejuhatus ja tutvumine.
11.30 Mobiilse noorsootöö kontseptsioon ja planeeritavad tegevused 2024. aastal.
12.15 Lõunapaus.
13.00 Mobiilsete noorsootöötajate ootuste kaardistamine.
14.15 Vaikuseminutid MTÜ Teadveloleku Töötuba. Koolitaja Matti Orav.
15.45 Päeva kokkuuvõtted.
16.00 Päeva lõpp.

Rohkem infot
Heili Griffith
5827 5130, heili@enk.ee


Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks“ raames.