Koolitus toimub 21.04 ja 28.04.

Koolituse käigus uuritakse nutikaid digilahendusi, mis toetavad noorsootöö efektiivsuse kasvu. Üheskoos õpitakse kasutama digilahendusi suhtlemise hõlbustamiseks, koostöiseid rakendusi ning tutvutakse digilahendustega, mis on abiks projektijuhtimisel.

Registreeru koolitusele

Maht: 8 akadeemilist tundi (veebiseminar 2x 6h ja iseseisev töö 2h)
Toimumise aeg: 21.04 ja 28.04, kell 11.30–17.30

Õpiväljundid
Noorsootöötaja..

 • mõistab noorsootöö tegevuse efektiivsuse vajalikkust;
 • teab võimalusi noorsootöö sidusgruppideni jõudmiseks;
 • kasutab tõhusaid suhtlemise vahendeid noorsootöös;
 • kasutab eesmärgipäraselt nutikaid koostöövahendeid;
 • kasutab eesmärgipäraselt digitaalseid projektijuhtimise vahendeid.

Koolituse teemad

 • noorsootöö efektiivsus ja digivahendite olulisus efektiivsuse parandamiseks;
 • vajaduste kaardistamine ning eesmärgipärane digivahendite kasutamine;
 • digivahendid noorsootöö efektiivsuse suurendamiseks:
 • koostöö vahendid;
 • suhtlemise vahendid;
 • projektijuhtimise vahendid.

Koolitusel proovime kõike n-ö omal nahal ning ootame valmisolekut katsetada, proovida ja avastada.

Koolitusel osalemiseks on vajalik nutiseade (tahvelarvuti, nutitelefon ja sülearvuti) ning ootame valmisolekut loomaks erinevaid kasutajakontosid. Koolitusel on kaks veebiseminari ja nende vahelisel ajal iseseisev töö.

Osalemise eeldus

Noorsootöötaja on iseseisev arvuti ja interneti kasutaja, omab valmisolekut digivahendite kasutamiseks ning uute kasutajakontode loomiseks.

Koolitajad

Marin Johnson omab mitmekülgset kogemust koolitajana Eestis ja välismaal, olles koolitanud ning konsulteerinud nii avaliku- kui ka erasektori organisatsioone. Peamised koolitusteemad on digivahendid õppimise ja õpetamise toetamisek, nutikas noorsootöö, koolitajate koolitus, meetodite rakendamine koolitustel. Marinil on magistrikraad andragoogikas ning ta omab täiskasvanute koolitaja kutset tase 8.

Veronika Tuul on koolitanud õpetajaid ja haridustöötajaid üle kümne aasta. Põhilisteks koolitusvaldkondadeks on e-õppe vahendite kasutamine, digitaalsed lahendused õppetöös ja nutiturvalisus. Veronikal on magistrikraad andragoogikas ja haridustehnoloogias ning ta omab täiskasvanute koolitaja kutset tase 7. Lisaks koolitamisele töötab Veronika ka õpidisainerina ja e-õppe konsultandina.

Rohkem infot
Heili Griffith
Eesti Noorsootöötajate Kogu
heili@enk.ee, 5827 5130, enk.ee