Eesti Noorsootöötajate Kogu korraldab 18.–19. aprillil 2024 Tallinnas Hestia Hotel Europa (Paadi 5) mobiilsetele noorsootöötajatele koolituse “Traumateadlik lähenemine laste ja noortega töötavale spetsialistile”.


I päev
9.30–10.00 Tervituskohv.
10.00–11.30 Lapseea kahjustavad sündmused ja trauma olemus.
11.30–11.45 I kohvipaus.
11.45–13.15 Trauma erinevad liigid ja trauma mõju.
13.15–14.00 Lõunapaus.
14.00–15.30 Traumapäästikud ja reaktsioonid.
15.30–15.45 II kohvipaus.

15.45–17.15 Mida traumakogemusega lapsed ja noored vajavad?


II päev
9.30–11.00 Traumateadlik lähenemine organisatsioonis.
11.00–11.15 I kohvipaus.
11.15–12.45 Traumakogemusega noore toetamine I.
12.45–13.30 Lõunapaus.
13.30–15.00 Traumakogemusega noore toetamine II.
15.00–15.15 II kohvipaus.

15.15–16.45 Kaastundeväsimus ja enesehoid töös traumakogemusega noortega.


Koolitaja tutvustus

Britten Kasekamp on eripedagoog (MA) ja MTÜ Traumateadlik Eesti tegevjuht. Ta on töötanud nii lasteaias kui ka kutsekoolis ning on viimastel aastatel keskendunud kahjustavaid elusündmusi kogenud ja traumast mõjutatud õpilaste toetamisele haridusasutustes. MTÜ traumateadlik Eesti viib läbi töötubasid ja koolitusi, annab välja juhendmaterjale, nõustab haridustöötajaid ning panustab üldsuse traumateadlikkuse kasvu läbi instagrammi konto @traumateadlik. Rohkem infot: www.traumateadlik.ee.


Koolitusele on oodatud eelkõige mobiilsed noorsootöötajad, kuid vabade kohtade olemasolul pakume võimalust ka teistele noortega töötavatele spetsialistidele.

Rohkem infot:

Heili Griffith, heili@enk.ee, 5827 5130