Eesti Noorsootöötajate Kogu kutsub ENKi liikmeid osalema koolitusprogrammis. Osalema on oodatud noorsootöötajad, kes soovivad rohkem teada saada noorsootöötaja kutsestandardist ja ETS kompetentsimudelist. Koolitusprogramm toetab kutse taotlemist ning edasiste arenguvajaduste kaardistamist ja arenguplaani koostamist.

Koolitusprogramm koosneb neljast moodulist (kokku 7 päeva).

Koolitust rahastab Erasmus+ projekti “Eastern Partnership Youth Workers Academy (EaPYWA)” raames.  Koolitajad on Heili Griffith, Kadri Koort and Birgit Kelement, kes osalevad ka projekti raames toimuvatel koolitajate koolitustel Ukrainas, Moldovas ja Gruusias. Koolitus on tasuta!

Rohkem informatsiooni ja registreerimine:

Heili Griffith

Heili@enk.ee


Koolitusprogramm

I moodul 21.12.2021 (Männiku metsatalu, Viljandi)

10.00 kohvipaus

10.30 Sissejuhatus: tutvumine, ootused koolitusprogrammile, kokkulepped ja programmi tutvustus 

12.00 lõuna

13.00 Eesti noorsootöötaja kutsestandard – noorsootöötaja pädevused ja kutse taotlemine

14.30 kohvipaus

15.00 Lühike ETS mudeli tutvustus ja selle võrdlus noorsootöötaja kutsestandardiga 

 16.30 Päeva kokkuvõte


II moodul 1-2.02.2022 (Stuudio 2, Tallinn)

10.00 kohvipaus

10.30 Sissejuhatus moodulisse

11.30 Individuaalse ja grupis õppimise juhendamine – noorsootöötaja hoiakud, oskused, teadmised ja käitumine 

13.00 Lõuna

14.00 Programmide ja tegevuste disainimine – noorsootöötaja hoiakud, oskused, teadmised ja käitumine I

15.00 kohvipaus

15.30 Programmide ja tegevuste disainimine – noorsootöötaja hoiakud, oskused, teadmised ja käitumine II

16.30-17.00 Päeva kokkuvõte

2.02.2022 

9.30 kohvipaus

10.00 Sissejuhatus

10.30 Vahendite ja ressursside organiseerimine ja haldamine – noorsootöötaja hoiakud, oskused, teadmised ja käitumine

12.00 lõuna

13.00 Kultuuridevahelised kompetentsid – noorsootöötaja hoiakud, oskused, teadmised ja käitumine I

14.30 kohvipaus

15.00 Kultuuridevahelised kompetentsid – noorsootöötaja hoiakud, oskused, teadmised ja käitumine II

16.30 Päeva kokkuvõte


III moodul 10.02-11.02.2022 (Meresuu Spa)

10.00 Kohvipaus

10.30 Sissejuhatus

11.30 Tähenduslik suhtlemine – noorsootöötaja hoiakud, oskused, teadmised ja käitumine I

13.00 Lõuna

14.00 Tähenduslik suhtlemine – noorsootöötaja hoiakud, oskused, teadmised ja käitumine II

15.00 kohvipaus

15.30 Tähenduslik suhtlemine – noorsootöötaja hoiakud, oskused, teadmised ja käitumine III

16.30-17.00 Kokkuvõtted

11.02.2022

10.00 Sissejuhatus

10.30 Meeskonnatöö – noorsootöötaja hoiakud, oskused, teadmised ja käitumine I

12.00 lõuna

13.00 Meeskonnatöö – noorsootöötaja hoiakud, oskused, teadmised ja käitumine II – mis on kovisioon ja kuidas seda kasutada meeskonnatöös?

14.30 paus

15.00 Meeskonnatöö – noorsootöötaja hoiakud, oskused, teadmised ja käitumine III – kovisiooni praktiseerimine

16.30 Kokkuvõte


IV moodul 21-22.04.2022 (Viimsi Spa)

10.00 kohvipaus

10.30 Sissejuhatus

11.30 Võrgustikutöö, koostöö ja eestkoste I

13.00 Lõuna

14.00 Võrgustikutöö, koostöö ja eestkoste – noorsootöötaja hoiakud, oskused, teadmised ja käitumine II

15.00 paus

15.30 Võrgustikutöö, koostöö ja eestkoste – noorsootöötaja hoiakud, oskused, teadmised ja käitumine II

16.30-17.00 Kokkuvõte

22.04.2022 

9.30 kohvipaus

10.00 Sissejuhatus

10.30 refleksiivne praktika noorsootöös – mis see on ja milliseid tööriistu kasutada? I

12.00 lõuna

13.00 refleksiivne praktika noorsootöös – mis see on ja milliseid tööriistu kasutada? II

14.30 paus

15.00 ETS mudel kui igapäevane eneseanalüüsi vahend noorsootöös

16.00-17.00 Kokkuvõte ja lõpp