Noorsootöö enesehindajate koolitus - ENK
Eesti Noorsootöötajate Kogu korraldab 26. märtsil, kell 11.00 noorsootöö kvaliteedi hindamise enesehindajate koolitus Tartus,  Ahhaa Teaduskeskuses (Sadama 1), Apollo seminariruumis. Koolitab Kaisa Orunuk.
Ühe enesehindamise koolituse kestus on kuni kuus akadeemilist tundi ja selle raames koolitaja:
 • tutvustab NT kvaliteedi hindamise mudeli toimimisloogikat;
 • tutvustab NT kvaliteedi hindamise etappe;
 • aitab omavalitsuste esindajatel täpsustada NT kvaliteedi hindamise ajakava;
 • aitab omavalitsustel moodustada hindamismeeskonnad;
 • tutvustab kvaliteedi hindamise käsiraamatut ja hindamistabelit (sh käsitleb ka andmete kogumise erinevaid võimalusi).

NB! Koolitusel osalemiseks on vajalik kohaliku omavalitsuse kinnituskiri, mille palume saata meiliaadressile kadi.bruus@enk.ee hiljemalt 19. märtsiks 2024.

Palume koolitusel osalejad registreerida hiljemalt 19. märtsiks 2024.

REGISTREERI SIIN

Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) alustab taas koostööd Haridus- ja Noorteametiga noorsootöö kvaliteedihindamise projekti elluviimiseks. Noorsootöö kvaliteedi välishindamine toimub noorsootöö kvaliteedi hindamise mudeli alusel, mis on töövahend kohalikule omavalitsusele (KOV) noorsootöö tugevuste ja arendamist vajavate valdkondade kaardistamiseks ning parendustegevuste planeerimiseks. 

KELLELE JA MILLEKS ON KOOLITUS MÕELDUD?

Enesehindamise protsessiga seotud osapooled hindamist läbiviivas omavalitsuses (nt noorsootöö ja huvihariduse eest vastutavad ametnikud, noorsootööspetsialistid, noortekeskuste juhid ja töötajad, huvikoolide juhid ja töötajad, noorte osaluskogude esindajad jt). Enesehindajate roll on anda n-ö sisemine hinnang omavalitsuses tehtavale noorsootööle, huviharidusele ja -tegevusele.

Eesmärk: Enesehindamise koolitus annab vajalikud teadmised ja oskused enesehindamise läbiviimiseks ja hindamisprotsessis osalemiseks.


KOOLITUSE INFO

Koolituspäeva ajakava

10.30 kogunemine
11.00-12.30 koolitus
12.30-13.30 lõuna
13.30-15.00 koolitus
15.00-15.15 paus
15.15-16.30 koolitus

 

Digitaalset hindamiskeskkonda tutvustab Haridus- ja Teadusministeeriumi töötaja. Võimalusel kaasatakse koolitusele varasemaid enesehindajaid kohalikest omavalitsustest ja/või välishindajaid hindamisest saadud kogemuste ja heade praktikate tutvustamiseks.

Käsitletavad teemad:

 • noorsootöö kvaliteedi hindamise mudel, selle kasutamine;
 • noorsootöö kvaliteedi hindamise protsess;
 • hindamisprotsessis osalevad osapooled ja nende roll;
 • kvaliteedijuhtimise põhimõtted ning kvaliteedihindamise funktsioonid kvaliteedijuhtimise tervikprotsessis;
 • tegevuste/teenuste pideva parendamise põhimõtted, erinevate osapoolte roll parendustegevuste planeerimisel ja elluviimisel;
 • digitaalse hindamiskeskkonna tutvustamine.

 

KONTAKTID:

Koolitaja Kaisa Orunuk on osalenud noorsootöö kvaliteedi hindamise mudeli loomisel, rakendamise ja kaasajastamisel alates 2009. aastast. Alates 2014. aastast on ta viinud läbi NT kvaliteedi enesehindamise ja välishindamise koolitusi ning osalenud mitmetes mudeli ja hindamistöövahendite arendamise töörühmades. 

Kaisa Orunuk, kaisa.orunuk@gmail.com; tel 5273143

Projekti koordinaator Kadi Bruus on Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse esimees ning koordineerib noorsootöö kvaliteedihindamise projekti Harno-ga sõlmitud lepingu raames. Kadi korraldab väishindajate leidmist omavalitsustele ning koordineerib välishindajate tööd.

Kadi Bruus, kadi.bruus@enk.ee; tel 56462962


Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks“ raames.