KOV noorsootöö spetsialistide arenguprogramm - ENK

Arenguprogrammi peaeesmärk on pakkuda noorsootöö spetsialistide arendamiseks sügavuti minevat arusaama noorsootöö valdkonnast ning selle arendamisest läbi professionaalsuse. See hõlmab nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi, mis on vajalikud tõhusa noorsootöö arendamiseks ja juhtimiseks.

LOE ROHKEM
Lisaks suurendame kohalike omavalitsuste võimekust osaleda rahvusvahelises noorsootöös. See sisaldab muu hulgas osalejate teadlikkuse tõstmist rahvusvaheliste noorsooprojektide koordineerimise, partnerlussuhete loomise ja rahvusvahelise koostöö edendamise kohta. Ühe osana pakume arenguprogrammis osalejatele ka õppevisiiti Soome, kus on väga heal tasemel kohalik noorsootöö.

Lisainfo:
Urve Sarapik
urve@enk.ee
5628 2525


Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.