KOV noorsootöö spetsialistide arenguprogramm - ENK

I moodul: Noorsootöö mõtestamine ja selgitamine noorsootöötajate professionaalsuse toetamine, enesejuhtimine.

Toimumisaeg: 18.03–20.032024
Koolitajad: Ilona-Evelyn Rannala (PhD), Katrin Karu (PhD), Reelika Ojakivi

Koolitusmooduli läbinu:

 • omab ülevaadet noorsootööd mõjutavatest aktuaalsetest uuringutest ja trendidest ning seostab neid kohaliku konteksti, noorsootöö planeerimise ja elluviimisega;
 • teab noorsootöö kujunemise ajalugu, väärtuseid, kontseptuaalseid aluseid ning analüüsib nende mõju noorsootöö praktika, maine ja arendamise vaates;
 • omab valmisolekut selgitada noorsootööd erinevatele sihtrühmadele;
 • teab noorsootöötajate professionaalse arengu toetamise võimalustest Eestis ja mujal;
 • mõistab enesearengu olulisust professionaalsuse kujunemisel;
 • harjutab suhtlus-, refleksiooni-, enesehoiu- ja koostööoskuseid, mis soodustavad usaldust kolleegide vahel, tugevdavad spetsialistide vahelist koostööd ja loovad tööalast heaolu;
 • arendab välja endale sobivad meetodid ja strateegiad, mida igapäevaselt töös noorte ja kolleegidega kasutada;
 • on sõnastanud oma isiklikud väärtused ja saanud teadmised, kuidas need väärtused praktikasse panna ehk nende järgi elada;
 • suurendanud teadlikkust energiajuhtimise olulisusest ja kategooriatest (uni, toitumine, liikumine, värskes õhus viibimine, pauside võtmine);
 • saanud praktilisi näpunäiteid, kuidas energiajuhtimise kategooriates luua toetavaid harjumusi ja kuidas neis järjepidevust hoida;
 • saanud teadmisi, kuidas hoida fookust kõige olulisemal (sh oma MIKSi olulisus, sihtide ja eesmärkide seadmine, piiride kehtestamine ja oskus öelda „ei“, oma tähelepanu ja aja juhtimine, oskus puhata, perfektsusest lahtilaskmine).

Arenguprogrammi peaeesmärk on pakkuda noorsootöö spetsialistide arendamiseks sügavuti minevat arusaama noorsootöö valdkonnast ning selle arendamisest läbi professionaalsuse. See hõlmab nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi, mis on vajalikud tõhusa noorsootöö arendamiseks ja juhtimiseks.

LOE ROHKEM
Lisaks suurendame kohalike omavalitsuste võimekust osaleda rahvusvahelises noorsootöös. See sisaldab muu hulgas osalejate teadlikkuse tõstmist rahvusvaheliste noorsooprojektide koordineerimise, partnerlussuhete loomise ja rahvusvahelise koostöö edendamise kohta. Ühe osana pakume arenguprogrammis osalejatele ka õppevisiiti Soome, kus on väga heal tasemel kohalik noorsootöö.

Lisainfo:
Urve Sarapik
urve@enk.ee
5628 2525


Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.