KOV noorsootöö spetsialistide arenguprogramm - ENK

II moodul: Noorte osalus ja kaasamine kohaliku omavalitsuse tasandi otsustusprotsessidesse.

Toimumisaeg: 03.04.2024 ja 02.05–03.05.2024
Koolitajad: Karl Andreas Sprenk, Airi-Alina Allaste (PhD), Kätlin Merisalu, Teele Tõnisson

Koolitusmooduli läbinu:

  • mõistab kohaliku omavalitsuse spetsialisti, noorsootöötajate ja teiste sidusrühmade esindajate rolli noortepoliitika kujundamisel kohalikul tasandil;
  • tunneb erinevaid noorte osaluse- ja kaasamise vorme ja teoreetilisi lähtepunkte;
  • teab, kuidas läheneda erinevatele sihtgruppidele noorsootöös, valides sobivaid osalus- ja kaasamisvorme;
  • on tutvunud noorte osaluse ja kaasamise teemaliste juhend- ja abimaterjalidega;
  • oskab planeerida oma tegevusi lähtuvalt erinevatest valdkondlikest raamdokumentidest.

Teine moodul sisaldab kahe päevast õppevisiit Soome:

  • Helsingi ümbruses omavalitsus(te) külastamine, noorsootöö korraldusega tutvumine;
  • avatud noorsootöö kontseptsiooni ja näidetega tutvumine (sh näiteks mobiilne
    noorsootöö);
  • noorte osalusvõimalused (kohtumine osaluskogudega, omavalitsuste esindajatega).

Arenguprogrammi peaeesmärk on pakkuda noorsootöö spetsialistide arendamiseks sügavuti minevat arusaama noorsootöö valdkonnast ning selle arendamisest läbi professionaalsuse. See hõlmab nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi, mis on vajalikud tõhusa noorsootöö arendamiseks ja juhtimiseks.

LOE ROHKEM
Lisaks suurendame kohalike omavalitsuste võimekust osaleda rahvusvahelises noorsootöös. See sisaldab muu hulgas osalejate teadlikkuse tõstmist rahvusvaheliste noorsooprojektide koordineerimise, partnerlussuhete loomise ja rahvusvahelise koostöö edendamise kohta. Ühe osana pakume arenguprogrammis osalejatele ka õppevisiiti Soome, kus on väga heal tasemel kohalik noorsootöö.

Lisainfo:
Urve Sarapik
urve@enk.ee
5628 2525


Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.