Kuidas kirjutada tekste- Marja Vaba - Eesti Noorsootöötajate Kogu

Koolitaja: Marja Vaba – konetoru.ee

Koolitus on kaheosaline ning eeldab osalemist mõlemal kohtumisel.
Koolitusele saab maksimaalselt 12 inimest ja eelisjärjekorras on meedia- ja kõneisikute töörühma liikmed.
ENKi liikmetele on koolitus tasuta.

I osa: 22.03.2024 Tallinnas kell 10.30-16.30
II osa: 12.04.2024 Tallinnas või Tartus (koha otsustame vastavalt osalejate soovile)

Eesmärgid: tuletada meelde kirjutamise põhitõed, õppida juurde uusi teadmisi ja nippe, kirjutada tarbeteksti enesekindlamalt.

Teemad:
Keel kui töövahend
Tarbeteksti olemus ja eesmärgid
Millest alustada kirjutamist
Tehisaru kasutamine kirjutamisel
Selge keele põhimõtted
Sõnastus, lausestus, stiil
Teksti pealkirjastamine
Õigekirja roll tekstis
Keelabiallikad
Teksti viimistlemine ja ette valmistamine avaldamiseks

Koolitus on kõige tulemuslikum, kui tuled kohale ideega, mis teksti kellele ja kuhu kirjutada soovid. 

Koolituse lõpuks ei pruugi sul avaldamiskõlbulik tekst valmis olla. Kui tuled valmis ideega, siis on sul teise koolituspäeva lõpuks olemas teksti kavand ja plaan, kuidas see lõpuni kirjutada.

Rohkem infot:
Kristina Masen
masen.kristina@gmail.com
57803761