Eesti Noorsootöötajate Kogu korraldab 25. oktoobril 2023 noorsootöö kvaliteedi hindamise enesehindajate koolituse Tallinnas (Stuudio 2, Vabriku 6). Kogunemine ja tervituskohv toimub algusega kell 10.30, koolitus algab kell 11.00.


Enesehindajate koolituse eesmärk on anda ülevaade noorsootöö kvaliteedihindamise mudelist ja protsessist.

Sihtrühm

Koolitus on suunatud kohaliku omavalitsuse esindajatele, kes soovivad oma noorsootööasutuses läbi viia kvaliteedihindamist. Koolitusele on oodatud noorsootöö kvaliteedihindamisest huvitatud kohalike omavalitsuste esindajad ja hindamismeeskonna liikmed (kohalike omavalitsuste juhid, noorsootöö eest vastutavad ametnikud, huvijuhid, huvikoolide­ ja üldhariduskoolide juhid, volikogude­ ja komisjonide liikmed, noorte osaluskogude esindajad, noortekeskuse juhid ja noorsootöötajad jt).

Päevakava

10.30 Kogunemine, tervituskohv.
11.00 Koolitus.
12.30 Lõuna.
13.30 Koolitus.
15.00 Paus.
15.15 Koolitus.
16.30 Koolituspäeva lõpp.
Ühe enesehindamise koolituse kestus on kuni kuus akadeemilist tundi ja selle raames koolitaja:
  • tutvustab noorsootöö kvaliteedi hindamise mudeli toimimisloogikat;
  • tutvustab noorsootöö kvaliteedi hindamise etappe;
  • aitab omavalitsuste esindajatel täpsustada noorsootöö kvaliteedi hindamise ajakava;
  • aitab omavalitsustel moodustada hindamismeeskonnad;
  • tutvustab kvaliteedi hindamise käsiraamatut ja hindamistabelit (sh käsitleb ka andmete kogumise erinevaid võimalusi).
Koolitaja on Kaisa Orunuk.
Registreeru

Projektiga seotud tegevusi rahastatakse Haridus- ja Noorteameti elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Rohkem infot: 

Kadi Bruus
5646 2962