Eesti Noorsootöötajate Kogu viib noorsootöö kvaliteedihindamise projektis läbi uue vooru enesehindajate koolituse noorsootöö kvaliteedihindamise mudeli kasutamiseks ning pakub konsultatsiooni kvaliteedihindamist läbi viivatele omavalitsustele.

Enesehindajate koolitus toimub 22. veebruaril 2023 kell 10.30–16.30 Tallinnas (Stuudio 2).

NB! Koolitusel osalemiseks on vajalik kohaliku omavalitsuse kinnituskiri, mille palume saata meiliaadressile kadi.bruus@enk.ee hiljemalt 17. veebruariks 2023.

Registreeru


Koolitus toimub silmast-silma kohtumisena. Enesehindajate koolituse viib läbi Kaisa Orunuk.

Ühe enesehindamise koolituse kestus on kuni kuus akadeemilist tundi ja selle raames koolitaja:

  • tutvustab noorsootöö kvaliteedi hindamise mudeli toimimisloogikat;
  • tutvustab noorsootöö kvaliteedi hindamise etappe;
  • aitab omavalitsuste esindajatel täpsustada noorsootöö kvaliteedi hindamise ajakava;
  • aitab omavalitsustel moodustada hindamismeeskonnad;
  • tutvustab kvaliteedi hindamise käsiraamatut ja hindamistabelit (sh käsitleb ka andmete kogumise erinevaid võimalusi).

Konsultatsiooni andmise raames koolitaja:

  • abistab noorsootöö kvaliteedi hindamist läbiviivaid omavalitsusi hindamise mudeliga seonduvates küsimustes;
  • koolitajal on valmisolek nõustada koolitusgrupis osalenuid kogu hindamisvooru vältel;
  • ühe KOV kohta maksimaalne nõustamistundide arv on kaks;
  • konsultatsioon toimub sidevahendite abil (telefon, e-post, videokõne vms).


Projektiga seotud tegevusi rahastatakse Haridus- ja Noorteameti elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.