Infotunnis anname ülevaate ENKi läbiviidava noorsootöö kvaliteedihindamise projekti kohta.

Infotund toimub 31. augustil kell 10–11.30.

Programm:
  • Noorsootöö kvaliteedi hindamise projektist – Kadi Bruus, Eesti Noorsootöötajate Kogu noorsootöö kvaliteedi hindamise projekti juht.
  • Esimese hindamisvooru ajakava ja hindamisprotsessi lühitutvustus – Kaisa Orunuk, Eesti Noorsootöötajate Kogu noorsootöö kvaliteedi hindamise projekti koolitaja.
  • Kohaliku omavalitsuse kogemuslugu: Antsla valla hindamisprotsessist ja tulemustest – Merle Tombak, Antsla Vallavalitsuse kultuuri- ja noorsootööspetsialist.
  • Välishindaja pilgu läbi: mida annab hindamine kohalikule omavalitsusele ja välishindajale – Liis Särg, noorsootöö kvaliteedi välishindaja.

Lisainfot noorsootöö kvaliteedihindamise projekti kohta leiab siit.

Liitu Zoomis


Eesti Noorsootöötajate Kogu pakub tuge kohalikele omavalitsustele noorsootöö kvaliteedihindamise läbiviimiseks ja rakendab hindamisel noorsootöö kvaliteedi hindamismudelit ning juhendab selle kasutajaid.

Kavas on läbi viia ka kaks koolitust enesehindajatele ja kaks koolitust välishindajatele. Projektis pakub ENK nii koolitusi kui ka nõustamisi ning toetab kohalikke omavalitsusi noorsootöö kvaliteedihindamise läbiviimise protsessis ja välishindamiste läbiviimisel.

Kutsume osalema noorsootöö kvaliteedihindamise projektis – seda nii enesehindajate meeskonna liikmena kui ka välishindajana.


Noorsootöö kvaliteedihindamise läbiviimise enesehindajate esimene koolitus toimub 14. septembril 2022 Tallinnas.

Osalemiseks on vajalik KOVi kinnituskiri projektis osalemiseks hiljemalt 10. septembriks 2022 ja eelregistreerimine.

Välishindajate koolitus toimub 3. novembril 2022. Kui soovid uuel perioodil olla kvaliteedihindamise välishindaja, siis registreeri end koolitusele siin.


Lisainfo:
Kadi.Bruus@enk.ee, 56462 962


Koolitust rahastatakse Haridus- ja Noorteameti elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.