Eesti Noorsootöötajate Kogu jätkab noorsootöö kvaliteedihindamise projektis koolitustega. Välishindajate koolitus toimub 31. märtsil 2023 restoranis Tsunft (Toom-Kuninga 21, Tallinn).


Noorsootöö kvaliteedi välishindamine toimub noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli ja -vormi alusel.

Hindamismudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi. Tulemuste põhjal saab planeerida edasist arengut ning jälgida edusamme.

Loe hindamismudeli kohta lähemalt


Kvaliteeti hindavad 2023. aasta kevadel/suvel kümme kohalikku omavalitsust. Hindamist viivad läbi välishindajad. Välishindajate koolitusel tutvustatakse ühtlasi hindamismudelit ja tehakse välishindamisprotsessiks praktilisi harjutusi.


Kes on oodatud koolitusele välishindajaks? 

Soovime kaasata noortega töötavaid spetsialiste, kohaliku omavalitsuse noorsootöö ülesandeid täitvaid ametnikke, noortekeskuste töötajaid, üldhariduskoolide ja kutsekoolide huvijuhte, huvikoolide töötajaid, noorsootöö eriala õppejõude ja üliõpilasi, endisi ja praegusi noorte osaluskogude liikmeid, noorteühingute ja -organisatsioonide esindajaid, noortevaldkonna koolitajaid, noortevaldkonnas töötavaid spetsialiste mittetulundusühingutest, sihtasutustest, katuseorganisatsioonidest, asutustest ning teisi noorsootöö valdkonnas tegutsevaid inimesi.


Mida välishindamise kogemus annab? 

Välishindamises osalemine on suurepärane võimalus külastada omavalitsust, süveneda põhjalikult selle noorsootöö ülesehitusse ning saada ülevaadet oma töövaldkondkonna kohta. Välishindaja töö on võrreldav koolituse, õppevisiidi ja projektide hindamisega. Välishindajana tegutsemine laiendab teadmisi noorsootööst, tõstab teadlikkust kohaliku omavalitsuse noorsootöö korraldusest, sh kitsaskohtadest ja tugevustest, ning arendab hindaja analüüsi-, eneseväljendamise ja meeskonnatöö tegemise oskusi.


Välishindajate töökorraldusest

ENK pakub koostöös välishindajatega kohalikele omavalitsusele välja nende hindamisel osaleva välishindamismeeskonna liikmed ja sõlmib välishindajatega kokkulepped hindamises osalemiseks. Ühe omavalitsuse välishindamises osaleb korraga kaks kuni kolm inimest.

Välishindaja töömahuks arvestame kokku kuni kaks päeva (individuaalne töö enesehindamise tulemustega, välishindamispäev omavalitsuses, hindamistulemuste kirjalik viimistlemine).

Välishindamised toimuvad tasuta. Hindajate transpordikulud hüvitab ENK vastava korra alusel.


Koolituse ajakava ja programm 

Koolitus toimub restoranis Tsunft (Toom-Kuninga 21, Tallinn).

09.30 Kogunemine, hommikukohv.
10.00 Noorsootöö kvaliteedi hindamisprotsess ja välishindamise roll.
Kohaliku omavalitsuse noorsootöö kvaliteedi hindamise praktikum.
11.30 Paus.
12.00 Kohaliku omavalitsuse noorsootöö kvaliteedi hindamise praktikum jätkub.
13.30 Lõuna.
14.30 Praktilised küsimused, esialgsete meeskondade moodustamine.
15.30 Päeva lõpp.

Koolitusel osalemiseks on vajalik osalejal kaasa võtta sülearvuti.
NB! Osalemise eelduseks on valmisolek viia ajavahemikus aprill kuni august 2023 läbi vähemalt üks välishindamine.


Koolitusele registreerimine 

Tähtaeg on 20. märts või kuni kohtade täitumiseni.

Koolitus on osalejatele tasuta. Koolituse viib läbi pikaajalise noorsootöö kvaliteedi hindamise ja koolitajana tegutsemise kogemusega Kaisa Orunuk.

Registreeru


Rohkem infot:
Kadi Bruus

Kadi.Bruus@enk.ee, 5646 2962


Projektiga seotud tegevusi rahastatakse Haridus- ja Noorteameti elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.