Eesti Noorsootöötajate Kogu viib noorsootöö kvaliteedihindamise projektis läbi praktilise välishindajate koolituse noorsootöö kvaliteedi hindamise mudeli kasutamiseks välishindajana.

Välishindajate koolitus toimub 3. novembril 2022.

Registreeru

Lisakoolitus toimub ka aprillis 2023.

Koolitusgrupi suuruseks on arvestatud kuni 20 osalejat.

Koolitus on planeeritud silmast-silma kohtumisena ja selle viib läbi Kaisa Orunuk.

Koolituse kestus on kuni kuus akadeemilist tundi ja selle raames koolitaja:

  • tutvustab noorsootöö kvaliteedi hindamise mudeli toimimisloogikat;
  • tutvustab noorsootöö kvaliteedi hindamise etappe;
  • aitab välishindajal koostada ja kavandada noorsootöö kvaliteedi välishindamise ajakava;
  • tutvustab kvaliteedi hindamise käsiraamatut ja hindamistabelit.

Loe kvaliteedihindamise projektist lähemalt


Projektiga seotud tegevusi rahastatakse Haridus- ja Noorteameti elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.