1.03.2024 avaneb taas noorsootöötaja kutse taotlemise uus voor. Taotlusi saab esitada kuni 1.05 Haridus- ja Noorteameti konkursiveebis.


Noorsootöötaja kutse esmakordne taotlemine

Taotluste esitamine: 1.03-1.05.2024

Vajalikud dokumendid:

 • Portfoolio ja konkursiveebi avaldus.
 • 64 ak h koolitustõendeid.
 • Maksekinnitus.
 • Isikut tõendav dokument.
 • 16 ak h esmaabikoolituse tõend.
 • Vajadusel eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel vastav tõend eesti keele oskuse kohta.

NB! Noorsootöötaja, tase 5 taotlemiseks on vajalik keskharidus. Noorsootöötaja, tase 6 ja tase 7 taotlemiseks kõrgharidus.

Hindamiseks viiakse läbi vajadusel intervjuu.

Intervjuud: mais/juunis.

Tulemus: juunis

NOORSOOTÖÖTAJA KUTSE ESMAKORDNE TAOTLEMINE


Noorsootöötaja kutse ja osakutse taastõendamine

Taotluste esitamine: 1.03-1.05.2024

Vajalikud dokumendid:

 • Isikut tõendav dokument.
 • Portfoolio
 • Osakutse puhul täiendusõppe läbimist tõendavad dokumendid.
 • Avaldus konkursiveebis.
 • Vajadusel eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel vastav tõend eesti keele oskuse kohta.

Tulemus: juunis

NOORSOOTÖÖTAJA KUTSE TAASTÕENDAMINE

OSAKUTSE TAASTÕENDAMINE


Noorsootöötaja osakutse esmakordne taotlemine

Taotluste esitamine:1.03-1.05.2024

Vajalikud dokumendid:

 • Isikut tõendav dokument.
 • Portfoolio ainult laagrikasvataja-juhataja, tase 6 taotlemisel.
 • Täiendusõppe läbimist tõendavad dokumendid.
 • Avaldus konkursiveebis.
 • Vajadusel eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel vastav tõend eesti keele oskuse kohta.

NB! Laagrikasvataja, tase 5 taotlemiseks on vajalik põhiharidus. Laagrikasvataja-juhataja, tase 6 taotlemiseks keskharidus ja laste ja noortega töötamise kogemus.

Eksam: mais ja juunis

Tulemus: juunis

OSAKUTSE ESMAKORDNE TAOTLEMINE


Pakume kõigile huvilistele ka individuaalset nõustamist!

REGISTREERU NÕUSTAMISELE

Individuaalsele nõustamisele on võimalik aega broneerida igal ajal ning samuti on nõustamisele oodatud grupid. Nõustamisi korraldame veebi vahendusel.