Hea noosootöötaja! Ootame sind osalema noorte vaimset tervist toetavas koolitusprogrammis, mis alustab juba 8. septembril 2022.


Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli aastatel 2020–2022 tehtud rahvastiku vaimse tervise uuringust tuleb välja, et igal viiendal (20%) Eesti inimesel on ärevushäire risk ning enam kui veerandil (28%) depressiooni risk. Eriti haavatavad on noored ja noored täiskasvanud. On palju, mida noorsootöötaja saab oma rollist tulenevalt teha, et seda olukorda parandada. Oluline on aga omandada õiged teadmised ja oskused ning leida endas õiged hoiakud, mis seda tööd toetavad.


Eesmärk

Programmi eesmärk on koolitada välja 20 noorsootöötajat/õpetajat/huvijuhti, kes oskavad paaris läbi viia regulaarseid vaimset tervist toetavaid tegevusi noortegruppidele (programmi jooksul kuuel kuni kaheksal korral ühele noortegrupile) ja hinnata nende tegevuste mõju.

Koolitusprogrammi on kaasatud MTÜ Peaasjad, Liikuma Kutsuva Kooli ning Hooliva Klassi koolitajad ja eksperdid.


Osalejad

20 osalejat (kümme paari – paaris sama piirkonna kaks noorsootöötajat või üks noorsootöötaja – üks õpetaja/huvijuht).

Registreeru


Programmi koolitusmoodulid

8.–9.09.2022 Tallinnas (Marit Kannelmäe-Geerts, MTÜ Peaasjad)

Teemad: Sissejuhatus vaimse tervise teemadesse, vaimse tervise esmaabi, vaimse tervise vitamiinid, sotsiaal-emotsionaalne areng ja selle toetamine.


29.09.2022 Tallinnas (Kristi Vaher, Liikuma Kutsuv Kool)

Teemad:

Liikumine ja liikumismängud kui vaimse tervise toetajad.


13.–14.10.2022 Tartus (Lianne Teder, Hooliv klass)

Teemad:

Hoolivuse arendamine noortegruppides läbi erinevate tegevuste Hooliva klassi näitel, teenuste ja tegevuste disainimine, arendamine ja hindamine. Enda tegevuskava planeerimine paarilisega.


Oktoobrist detsembrini viivad programmis osalejad oma kohalikus koolis, noortekeskuses vm läbi regulaarseid vaimset tervist ja heaolu toetavaid tegevusi noortega (kuus kuni kaheksa korda).

Lisaks toimub programmi jooksul üks veebikohtumine (11.11.2022 kl 11.00) ning viimane kokkuvõttev kohtumine 5.01.2023 (asukoht selgumisel).

Programm on loodud riigikantselei algatatud innovatsiooniprogrammi raames koostöös Eesti Noorsootöötajate Koguga.


Osalemine

Osavõtt on koolitusprogrammis tasuta, kuid programmi keskel osavõtust loobumisel on Eesti Noorsootöötajate Kogul õigus esitada osalejale arve summas 200 eurot.

Täpsed koolituste toimumiskohad Tallinnas ja Tartus selguvad augusti lõpuks.


Rohkem infot:

Heili Griffith
heili@enk.ee