Landesjugendring Schleswig-Holstein ootab Eesti Noorsootöötajate Kogust õppevisiidile seitset noorsootöötajat Kieli Saksamaale. 

Õppevisiit toimub 20.–25. novembril 2022 (sõidukuupäevad 19.11 ja 26.11).

Õppevisiidi viie päeva jooksul toimuvad järgmised tegevused: 

  • ministeeriumi külastus, kus antakse ülevaade noorsootööst Saksamaal;
  • regionaalse noorteühingu külastus;
  • noortekeskuste külastused;
  • seminar Eesti ja Saksamaa noorsootöötajatele.

Käsitletakse järgmisi teemasid: 

  • pagulaste, sh Ukraina sõjapõgenike kaasamine noorsootöösse;
  • mobiilne noorsootöö, sh maapiirkonna noorsootöö;
  • noorte osalusprojektid, sh demokraatia projektid;
  • noorteühenduste toetamine jms.

Kandideerimiseks palume saata kuni üheleheküljeline (A4) motivatsioonikiri hiljemalt 1. septembriks 2022 meiliaadressile heili@enk.ee, kus tooge välja oma senine kogemus noorsootöös, praegune töökoht ning seos eelpool nimetatud teemadega.

Kandideerijatele antakse otsusest teada hiljemalt 8. septembriks 2022 ning seejärel saadetakse osalejatele täpsem õppevisiidi programm.