Konfliktid eakaaslastega, kiusamine, diskrimineerimine ja vägivald, aga ka globaalsed mured, nagu sõda, kliimakriis jms mõjutavad noori. Oleme Eesti Noorsootöötajate Kogus koostöös MTÜga Mondo loonud koolitusprogrammi, kus uurime, kuidas noortega koos keerulistel aegadel rahu luua ning kuidas noorsootöötajad saavad luua ruume, kus kõik noored tunnevad, et nad on oodatud sellistena, nagu nad on ja kus tunda end turvaliselt ning omada mõju oma elus ja ühiskonnas.


Sihtrühm

Koolitusprogrammi on oodatud eelkõige noorsootöötajad, sh koolide huvijuhid, aga ka kõik teised noortega töötavad inimesed (kooliõpetajad, huvikoolide õpetajad, ringijuhid jt).


Koolitusprogrammi maht

Koolitusprogramm koosneb kolmest kontaktsest koolituspäevast (kogumaht 20 h) ning kahest iseseisvast ülesandest (maht u 5 h). Koolituse kogumaht on 25 h.


Toimumise ajad

  • 27.10 I koolituspäev: “Tunne ära ja kirjelda”
  • 10.11 II koolituspäev: “Enneta ja muuda”
  • 24.11 III koolituspäev: “Väärtusta ja hoolitse enda eest”

Iga koolituspäev kestab 10.0016.30.


Toimumiskoht

Mondo kontor, Telliskivi 60a/5, Tallinn.


Koolitusel osalemine

Koolitusel osalemiseks on vajalik kandideerimine hiljemalt 18.10. Kõigile kandideerijatele antakse hiljemalt 21. oktoobriks teada, kas nad on koolitusele registreeritud. 

Koolitusel osalemise eeldus on, et osaleja võtab osa kõigist koolituspäevadest. Koolituse lõpul väljastatakse osalejatele tunnistus.

Osalemine on tasuta.

Kandideeri siin


Koolituse peamised teemad/õpiväljundid

  • Rahuharidus ja selle vajadus noorsootöös.
  • Rahu ja vägivald noorsootöös.
  • 1. Iseseisev ülesanne: Vaatlus ja vaatlustulemuste tutvustamine teistele.
  • Praktilised tegevused rahu ja turvalise ruumi edendamiseks noorsootöös.
  • 2. Iseseisev ülesanne: Sekkumine noorsootöös.
  • Isiklikud rahu väärtused ja enesehool.

Koolitajad

Mikhail Mogutov (MTÜ VitaTiim)
Mikhail omandas psühholoogia bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolis ja hiljuti ka haridusteaduste teadusmagistrikraadi Utrechti Ülikoolis. Lisaks ta on omandanud noorsootöötaja kutset ja tegutses noorsootöös juba 10 aastat. Praegu Mikhail õpetab kursust “Tark õppimine” mõlemas Narva Riigigümnaasiumides, nõustab noorteprojekte HARNOs ja juhib noorteprojekte mitteformaalse õppe keskuses VitaTiim. Mikhail tegeleb teadusliku lähenemise populariseerimisega, noorte kaasamise ja osaluse arendamisega, noortele turvaliste keskondade loomisega ja teadlikkuse tõstmine tundlikest teemadest teavitamise kohta.

Maria Sakarias (MTÜ MONDO)
Maria omandas üldkeeleteaduse bakalaureusekraadi Yorki Ülikoolist Inglismaal ja magistrikraadi Utrechti Ülikoolist Hollandis. Ta tegutses seejärel erinevates sotsiaalsetes ettevõtetes ja vabaühendustes ning omandas magistrikraadi arengukoostöös ja kestliku arengus Radboudi Ülikoolist Hollandis. Mondos keskendub Maria maailmahariduse edendamisele Eestis ning tegeleb eelkõige rahuhariduse ja lõimumisvaldkonna projektidega.

Liis Tamman (OÜ Significant Change)
Liis on akrediteeritud EMCC coach ja koolitaja, magistrikraadiga personalijuhtimises ja -arendamises. Ligi 15 aastat olnud aktiivne noorsootöö valdkonnas nii noorsootöötajana rohujuuretasandil kui eksperdina valdkonna arendamisel, juhtinud Kiusamisvaba Kool programmi pilootaastat Eestis ja toetanud erinevaid meeskondi usalduse loomise ja taastamise teemal, aktiivse kuulamise ja küsimuste küsimise oskuste arendamisel ning muutuste juhtimisel.


Koolitus toimub Erasmus+ KA2 projekti “Peace education in the times of crises” raames. Projekti partnerid on MTÜ Mondo, Eesti Noorsootöötajate Kogu ning RKI (Rauhankasvatusinstituuti RY) Soomest ja IBS (Fundacja Instytut Bezpieczeństw A Społecznego) Poolast.

Loe projektist rohkem siit


Projekti rahastab Euroopa Liidu poolt Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programm.

Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.