Eesti Noorsootöötajate Kogu korraldab 25.01.2022 ja 9.03.2022 kaheosalise seminari noorsootöötajatele, mille eesmärk on ühiselt luua noorsootöö sõnumeid ja õppida Tallinna Ülikooli elukestva õppe lektori Halliki Põlda juhendamisel, kuidas luua noorsootöö teemalisi tekste selliselt, et need toetaksid noorsootöö kuvandit.

Kutsume seminaril osalema noorsootöötajaid, kes soovivad enda kirjalikku eneseväljendamisoksust arendada ja seeläbi noorsootöösse panustada.


Seminar toimub kahes osas: 25.01.2022 ja 9.03.2022 kl 14.30–16.00 Zoomis.

Lisainfo ja registreerumine