27. märtsil kell 14 korraldame taas huvijuhtide veebiseminari. 

Keskendume kahele teemale – sotsiaalmeedia ja kogukonna kaasamine kooli tegevustesse.

Otsime ühiselt vastuseid küsimustele, kuidas maksimaalselt ära kasutada kooli sotsiaalmeedia kanaleid, et luua positiivne koolibränd. Lisaks tutvustab koolitaja Liis Särg noortega töötavatele inimestele digi-aaretejahi, mis on hea tööriist koolis kasutamiseks.

Lisaks jagame häid näiteid kogukonna kaasamisest kooli tegevustesse. Arutleme ühiselt, kas see on üldse vajalik ja millist lisaväärtust võiks kogukonna kaasamine pakkuda.

Registreeru