Veebiseminar KOV noorsootöö spetsialistidele „Jagame kogemusi, kuidas koostame ja viime ellu riiklikku huvihariduse ja huvitegevuse kava“.


Seminar toimub 5. jaanuaril 2022 kel 11.

Lisainfo ja registreerumine

Alates 2017. aastast toetab riik noorsootöö seaduse alusel omavalitsusi täiendavate vahenditega, et suuremal hulgal noortel oleks juurdepääs huvitegevusele ja huviharidusele. Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi.

Eesti Noorsootöötajate Kogu viib kohaliku omavalitsuse noorsootöö spetsialistide töörühma algatusel läbi veebiseminari noorsootöötajatele, kes koostavad kohalikus omavalitsuses huvihariduse ja huvitegevuse kava, mis esitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumile 15. jaanuariks 2022.

Kuidas on koostatud huvihariduse-ja tegevuse kava? Kas luuakse kordasid ja määruseid? Kas ja milliseid konkursse korraldatakse? Seminari eesmärk on jagada kogemusi ja praktikaid teiste omavalitsuste esindajatega. Kohtumisel saab esitada küsimusi Harno esindajatele Anu Reinsalule ja Kuldar Adelile.

Zoomi link saadetakse kõigile registreerunutele hiljemalt 4. jaanuari lõunaks.

Rohkem infot:
Heili Griffith
Eesti Noorsootöötajate Kogu
heili@enk.ee, enk.ee