Uurisime kohalike omavalitsuste valimiste eel Nõmme vaba aja keskuse noorsootöötajalt ning Eesti Noorsootöötajate Kogu liikmelt Asso Viidingult, kuidas tema noortekeskus koos noortega valimiste teemadega tegeleb ning kuidas üldse tõsta noorte kodanikuaktiivsust.


Kas Sinu hinnangul on teie noortekeskust külastavatel noortel huvi kohalike omavalitsuste valimiste või laiemalt üldse poliitiliste teemade vastu? 

 

Meie keskuses käivad noored on enamasti nooremad kui praegune valimisõiguse iga. Keskmiselt külastavad Nõmme noortekeskust peamiselt 1112-aastased. Nende puhul saan ma küll öelda, et poliitiliste teemade ja valimiste vastu on huvi leige ja teadlikkus, et üldse valimised tulemas, pigem väike.

Asso Viiding, Nõmme vaba aja keskuse laste- ja noortetöö juht


Kuidas olete seda huvi noortes tõstnud? 

 

Vestlusõhtuid või teisi valimistele suunatud tegevusi ei ole me otseselt oma keskuses korraldanud, kuid oleme valimiste ja osaluse teemasid kajastanud noortekeskuse sotsiaalmeedia kanalites ja e-noortekuses (nt valimiskasti, valimiskompassi, kaasava eelarve jms teemadel).

Mulle tundub, et noorsootöötajad ei tunne ennast mugavalt valimiste teemal. Loosung “Noortekeskus on apoliitliline” võrdub paraku tihti sellega, et poliitilisi teemasid ei tahetagi üldse üles võtta. 

Oma keskuses üritame luua avatud ja ausat õhkkonda, kus saab vabalt oma mõtteid ja arvamusi avaldada. Noori suuname eelkõige iseseisvale ja kriitilisele mõtlemisele. Harjutame ja õpetame heade ja edasiviivate küsimuste küsimist ning oskust keskenduda sisule. See on pigem igapäevane töö sisu ja lähtub meie üleüldistest väärtustest noorsootöös.

Üleskutse “Minu esimesed valimised” on selles mõttes hea ja lihtne algatus noortekeskuse ja noorsootöötajate jaoks. See on võimalus liituda suurema ettevõtmisega, mis võtab ehk maha need hirmud, mis võivad valimiste teemal töös noortega tekkida, näiteks nagu “Kas ma ikka tegin õigesti?”, “Ega see kuidagi valesti kellelegi silma ei jää?” jms.


Miks peaksid noored kindlasti valima minema ja kuidas see kogemus nende kodanikuaktiivsust Sinu hinnangul tõstab?

 

Valimisaktiivsus on Eestis pigem madal. Kas olla osa probleemist või lahendusest? See, et oma õigust kohaliku elu suunamisel kaasa rääkida ei kasutata, on kindlasti probleem. Mida rohkem noori seda kasutavad, seda rohkem on ka poliitikud sunnitud sellega arvestama. Eestlane kipub olema küllaltki individualistlik, kuid mul on usku, et just meie praegused noored on need, kes selles osas saaksid muutust tuua, tegutseda kollektiivselt ning aru saada, kuidas nende teod panustavad suuremasse ühiskondlikku heaollu.