Osalemine erinevates töörühmades, komisjonides, nõukogudes ja ümarlaudadel ning seeläbi Eesti kohaliku, regionaalse ja riikliku noorsootöö arendamine ning hea seismine noorsootöötaja ameti tunnustamise ja väärtustamise eest.
Ühendus teeb ettepanekuid regionaalset ja üleriigilist tähtsust omavate noorsootööalaste küsimuste osas valitsusele, ministeeriumidele, Eesti Noorsootöö Keskusele ja noortevaldkonna katusorganisatsioonidele, kellega tehakse tihedat koostööd. Samuti arendame koostööd teiste ühingute, riiklike asutuste, ettevõtete ja üksikisikutega nii kodu- kui ka välismaal. Ühendus korraldab liikmetele arendavaid ühistegevusi (koolitused, seminarid, konverentsid). Ühendusel on hästi toimiv infolist, misläbi liikmed on valdkonnas toimuvast alati teavitatud.
Ühendus osaleb rahvusvahelises üle-Euroopalise noorsootöötajate ühingu Contact-2103 www.contact-2103.org tegevuses.