Eesti Noorsootöötajate Kogu osaleb erinevates töörühmades, komisjonides, nõukogudes ja ümarlaudadel ning seisab seeläbi Eesti kohaliku, regionaalse ja riikliku noorsootöö arendamine ning noorsootöötaja ameti tunnustamise ja väärtustamise eest.

Eesti Noorsootöötajate Kogu teeb ettepanekuid regionaalset ja üleriigilist tähtsust omavate noorsootööalaste küsimuste osas valitsusele, ministeeriumidele, Eesti Noorsootöö Keskusele ja noortevaldkonna katusorganisatsioonidele, kellega tehakse tihedat koostööd.

Samuti arendame koostööd teiste ühingute, riiklike asutuste, ettevõtete ja üksikisikutega nii kodu- kui ka välismaal.

Korraldame lisaks oma liikmetele arendavaid ühistegevusi (koolitused, seminarid, konverentsid). Meil on hästi toimiv infolist, mille kaudu hoiame oma liikmeid on valdkonnas toimuvast regulaarselt kursis.

Ühendus osaleb rahvusvahelises üle-Euroopalise noorsootöötajate ühingu Contact-2103 tegevuses.