Noortevaldkonna arengukava 2020+ tuleb eraldiseisvana

Eesti noorteorganisatsioonid tegid ühispöördumise haridus- ja teadusminister Mailis Repsi ja kantsler Mart Laidmetsa poole (27.06.2019) toetuse ja tunnustuse avaldamiseks uue perioodi 2021-2035 noortevaldkonna arengukava väljatöötamisprotsessi algatamise eest.

Loe ühispöördumist siit
Loe haridus- ja teadusministri Mailis Repsi 18.09.2019 saadetud vastust siit.


“Noorsootöö on eetiline praktika ja see väljendub noorsootöötaja kaudu”

Mihus, 11. september 2019
ENK-i juhatuse esimees Ilona Rannala


Noorsootöötajate tunnustamisest tunnustussündmusel “Lastega ja lastele”
ENK pöördumine õiguskantsleri poole (17.06.2019)

Loe pöördumist siit
Loe laste ja noorte õiguste osakonna juhataja Andres Aru 25.06.2019 saadetud vastust siit.


Eesti noorteorganisatsioonide ühispöördumine poliitikute poole (26.02.2019)


Noorsootöötajate panusest ja palgast
ENK pöördumine haridus- ja teadusminister Mailis Repsi poole (13.02.2019)

Loe pöördumist siit
Loe haridus- ja teadusministri Mailis Repsi 02.04.2019 saadetud vastust siit.


Eesti Noorsootöötajate Ühenduse ajaloost
Eesti Noorsootöötajate Ühenduse tegevustest ülevaade alates organisatsooni asutamisest 1999. aastal kuni 2016. aastani.
Teder, Lianne. (2017)
Eesti Noorsootöötajate Kogu ajalooline ülevaade sünnist Tänapäevani.
Teadmine ja praktika noorsootöös