ENKi arvamus seoses Vabariigi Valitususe seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega

4.02.2020 saatis ENK Haridus- ja Teadusministeeriumile arvamuse seoses Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga nr 8-1/20/286.


Pöördumine seoses haridus- ja noortevaldkonna ühendameti moodustamisega

Noortevaldkonna organisatsioonid pöördusid 15.11.2019 haridus- ja teadusminister Mailis Repsi poole seoses haridus- ja noortevaldkonna ühendameti moodustamisega.

Loe pöördumist ja haridus- ja teadusministri vastust siit. 


Noortevaldkonna organisatsioonide pöördumine. Eesti noortevaldkonna organisatsioonid tunnevad muret inimlike ja hoolivate väärtuste kadumise pärast ühiskonnas (01.01.2019)

Eesti noortevaldkonna organisatsioonid tegid LGBT+ noorte ja noorsootöötajate tagakiusamise pärast avalduse, kus tõid ühiselt välja, et tunnevad muret inimlike ja hoolivate väärtuste kadumise pärast ühiskonnas.

Loe pöördumist siit.


Noortevaldkonna arengukava 2020+ tuleb eraldiseisvana

Eesti noorteorganisatsioonid tegid ühispöördumise haridus- ja teadusminister Mailis Repsi ja kantsler Mart Laidmetsa poole (27.06.2019) toetuse ja tunnustuse avaldamiseks uue perioodi 2021-2035 noortevaldkonna arengukava väljatöötamisprotsessi algatamise eest.

Loe pöördumist siit
Loe haridus- ja teadusministri Mailis Repsi 18.09.2019 saadetud vastust siit.


“Noorsootöö on eetiline praktika ja see väljendub noorsootöötaja kaudu”

Mihus, 11. september 2019
ENK-i juhatuse esimees Ilona Rannala


Noorsootöötajate tunnustamisest tunnustussündmusel “Lastega ja lastele”
ENK pöördumine õiguskantsleri poole (17.06.2019)

Loe pöördumist siit
Loe laste ja noorte õiguste osakonna juhataja Andres Aru 25.06.2019 saadetud vastust siit.


Eesti noorteorganisatsioonide ühispöördumine poliitikute poole (26.02.2019)


Noorsootöötajate panusest ja palgast
ENK pöördumine haridus- ja teadusminister Mailis Repsi poole (13.02.2019)

Loe pöördumist siit
Loe haridus- ja teadusministri Mailis Repsi 02.04.2019 saadetud vastust siit.


Eesti Noorsootöötajate Ühenduse ajaloost
Eesti Noorsootöötajate Ühenduse tegevustest ülevaade alates organisatsooni asutamisest 1999. aastal kuni 2016. aastani.
Teder, Lianne. (2017)
Eesti Noorsootöötajate Kogu ajalooline ülevaade sünnist Tänapäevani.
Teadmine ja praktika noorsootöös