Kristina Masen: Kas noorsootöötajad kisuvad õpetajatega tüli?
(25.10.2022, Õhtuleht)

Edgar Schlümmer: lastel peab säilima ligipääs huvitegevustele
(22.09.2022, ERR arvamusportaal)

Edgar Schlümmer: aeg on tunnustada noorsootöötajaid ka majanduslikult
(13.06.2022, ERR arvamusportaal)

Rahuharidus noortevaldkonna vastuskirjad
(Heili Griffith, Lina Soboleva, 19.05.2022, MIHUS)

Sotsiaal-emotsionaalne pädevus noorsootöö perspektiivist
(Elina Malleus-Kotšegraov, Liisa Lints, 19.05.2022, MIHUS)

Ukraina noored Eestis – noorsootöötajate kogemused
(12.05.2022, Õpetajate Leht)

Heili Griffith: me peame rääkima noorsootööst ja inimõigustest
(1.03.2022, ERR arvamusportaal)

Kriitiliselt mõtlev noorsootöötaja – professionaalse noorsootöö alustala
(Heili Griffith, 18.05.2021, MIHUS)


Ilona-Evelyn Rannala: haridus- ja noortepoliitika on ilus vaid paberil
(10.05.2021, Postimees)


Noortevaldkonna organisatsioonide ühispöördumine peaminister Kaja Kallase ja minister Liina Kersna poole
(04.05.2021)


Noortevaldkonna organisatsioonide ühispöördumine riigikogu esimehe Jüri Ratase poole seoses noortevaldkonna arengukavaga
(03.05.2021)


Heili Griffith: noorsootöötajad pakuvad kriisiajal noortele nähtamatut tuge
(23.03.2021, ERR arvamusportaal)

Koroonakriis on kõigi oma väljakutsetega loonud meile erakordse võimaluse veelgi tõhusamaks koostööks, eriti just haridus- ja noortevaldkonnas, kirjutab meie tegevjuht Heili Griffith ERR arvamusportaalis.


ENKi, EANKi ja ENLi ühine pöördumine minister Liina Kersna poole seoses noorsootöötajate vaktsineerimisega
(08.02.2021) Vastust pöördumisele saab lugeda siit.


ENKi arvamus Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu 303 SE kohta (7.01.2021)


Heili Griffith: küsime noortelt psühhiaatrilise abi andmise seaduse kohta
(13.11.2020, ERR arvamusportaal)


NOPIK inspireerib koostööle
(28.09.2020, Õpetajate Leht)


ENKi tagasiside „Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses Haridus- ja Noorteameti loomise ning Keeleinspektsiooni ümbernimetamisega Keeleametiks“ eelnõule (07.07.2020)

Haridus- ja Teadusministeerium saatis Eesti Noorsootöötajate Kogule 25.06.2020 tagasiside andmiseks eelnõu „Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses Haridus- ja Noorteameti loomise ning Keeleinspektsiooni ümbernimetamisega Keeleametiks“. Seletuskirja ja eelnõud saab lugeda siit ja ENKi vastust siit.


ENKi teabenõue Riigikogu sotsiaalkomisjonile seoses Psühhiaatrilise abi seaduse §3 täiendamise seaduse 115 SE-ga
(15.06.2020)

Riigikogu sotsiaalkomisjoni vastus
(15.06.2020)


ENKi täiendavad ettepanekud noortevaldkonna arengukava 2021-2035 eelnõule (18.05.2020)


ENKi täiendavad ettepanekud Riigikogu kultuurikomisjonile seoses Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse Haridus- ja Noorteameti moodustamisega (03.04.2020)


ENKi arvamus ja kooskõlastus Vabariigi Valitsuse määrusele haridusstipendiumide ja -preemiate määramise kohta

13.03.2020 saatis Haridus- ja Teadusministeerium ENKile kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks Vabariigi Valitsuse 10. mai 2018 määruse nr 38 „Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord“ (loe määruse seletuskirja) muutmise eelnõu. 20.03.2020 saatis ENK vastuse, milles tõi välja kaks soovitust:

  • muuta eelnõuga ühtlasi korra nime ja sõnastada see järgmiselt: “Riiklike haridus- ja noortevaldkonna stipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord“,
  • lisada kategooriatena juurde lisaks huvihariduse õpetaja kategooriale ka noorsootöötaja kategooria.

ENKi arvamus seoses Vabariigi Valitususe seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega

4.02.2020 saatis ENK Haridus- ja Teadusministeeriumile arvamuse seoses Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga nr 8-1/20/286.


ENKi pöördumine seoses haridus- ja noortevaldkonna ühendameti moodustamisega

Eesti Noorsootöötajate Kogu pöördus 18.12.2019 haridus- ja teadusminsiter Mailis Repsi poole seoses haridus- ja noortevaldkonna ühendameti moodustamisega.

Loe pöördumist siit.


Pöördumine seoses haridus- ja noortevaldkonna ühendameti moodustamisega

Noortevaldkonna organisatsioonid pöördusid 15.11.2019 haridus- ja teadusminister Mailis Repsi poole seoses haridus- ja noortevaldkonna ühendameti moodustamisega.

Loe pöördumist ja haridus- ja teadusministri vastust siit.


Noortevaldkonna organisatsioonide pöördumine. Eesti noortevaldkonna organisatsioonid tunnevad muret inimlike ja hoolivate väärtuste kadumise pärast ühiskonnas
(11.01.2019)

Eesti noortevaldkonna organisatsioonid tegid LGBT+ noorte ja noorsootöötajate tagakiusamise pärast avalduse, kus tõid ühiselt välja, et tunnevad muret inimlike ja hoolivate väärtuste kadumise pärast ühiskonnas.

Loe pöördumist siit.


Noortevaldkonna arengukava 2020+ tuleb eraldiseisvana

Eesti noorteorganisatsioonid tegid ühispöördumise haridus- ja teadusminister Mailis Repsi ja kantsler Mart Laidmetsa poole (27.06.2019) toetuse ja tunnustuse avaldamiseks uue perioodi 2021-2035 noortevaldkonna arengukava väljatöötamisprotsessi algatamise eest.

Loe pöördumist siit
Loe haridus- ja teadusministri Mailis Repsi 18.09.2019 saadetud vastust siit.


“Noorsootöö on eetiline praktika ja see väljendub noorsootöötaja kaudu”

Mihus, 11. september 2019
ENK-i juhatuse esimees Ilona Rannala


Noorsootöötajate tunnustamisest tunnustussündmusel “Lastega ja lastele”
ENKi pöördumine õiguskantsleri poole (17.06.2019)

Loe pöördumist siit
Loe laste ja noorte õiguste osakonna juhataja Andres Aru 25.06.2019 saadetud vastust siit.


Eesti noorteorganisatsioonide ühispöördumine poliitikute poole(26.02.2019)


Noorsootöötajate panusest ja palgast
ENKi pöördumine haridus- ja teadusminister Mailis Repsi poole (13.02.2019)

Loe pöördumist siit
Loe haridus- ja teadusministri Mailis Repsi 02.04.2019 saadetud vastust siit.


Eesti Noorsootöötajate Ühenduse ajaloost
Eesti Noorsootöötajate Ühenduse tegevustest ülevaade alates organisatsooni asutamisest 1999. aastal kuni 2016. aastani.
Teder, Lianne. (2017)
Eesti Noorsootöötajate Kogu ajalooline ülevaade sünnist Tänapäevani.
Teadmine ja praktika noorsootöös


16-17-aastased lähevad valima: noorsootöötaja eetiliste kaalutluste ABC

Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse esimees Ilona-Evelyn Rannala, PhD ja Karl Andreas Sprenk Eesti Noorteühenduste Liidust kirjutavad 23.08.2017 ilmunud väljaandes Noor Tegija noorsootöö ja noorsootöötaja rollist noore toetamisel tema valimisõiguse teostamisel.