Siit lehelt leiab ENKi esindajate avalikud pöördumised ja sõnavõtud meedias.


Heili Griffith: nähtamatud noored teevad end nähtavaks radikaliseerudes
24.04.2024, ERR arvamusportaal
Pöördumine kohalike omavalitsuste juhtide poole õpetajate toetuseks ja noorsootöötajate palkade ning töötingimuste parandamiseks 22. jaanuar 2024
Pöördumine haridus- ja teadusminister Kristina Kallase poole 2. august 2023
Heili Griffith: haridusminister pööraku tähelepanu ka noorsootööle 26.04.2023, ERR arvamusportaal
Pöördumine haridus- ja teadusminister Kristina Kallase poole Aprill 2023
Pöördumine koalitsioonierakondade juhtide poole Märts 2023
Kuidas saada professionaalseks noorsootöötajaks 13.01.2023, Õpetajate Leht, intervjuu Kristi Jüristoga
Kristina Masen: Kas noorsootöötajad kisuvad õpetajatega tüli? 25.10.2022, Õhtuleht
Edgar Schlümmer: lastel peab säilima ligipääs huvitegevustele 22.09.2022, ERR arvamusportaal
Edgar Schlümmer: aeg on tunnustada noorsootöötajaid ka majanduslikult 13.06.2022, ERR arvamusportaal
Rahuharidus noortevaldkonna vastuskirjad Heili Griffith, Lina Soboleva, 19.05.2022, MIHUS
Sotsiaal-emotsionaalne pädevus noorsootöö perspektiivist Elina Malleus-Kotšegraov, Liisa Lints, 19.05.2022, MIHUS
Ukraina noored Eestis – noorsootöötajate kogemused 12.05.2022, Õpetajate Leht
Heili Griffith: me peame rääkima noorsootööst ja inimõigustest 01.03.2022, ERR arvamusportaal
Kriitiliselt mõtlev noorsootöötaja – professionaalse noorsootöö alustala Heili Griffith, 18.05.2021, MIHUS
Ilona-Evelyn Rannala: haridus- ja noortepoliitika on ilus vaid paberil 10.05.2021, Postimees
Noortevaldkonna organisatsioonide ühispöördumine peaminister Kaja Kallase ja minister Liina Kersna poole 04.05.2021
Noortevaldkonna organisatsioonide ühispöördumine riigikogu esimehe Jüri Ratase poole seoses noortevaldkonna arengukavaga 03.05.2021
Heili Griffith: noorsootöötajad pakuvad kriisiajal noortele nähtamatut tuge 23.03.2021, ERR arvamusportaal
ENKi, EANKi ja ENLi ühine pöördumine minister Liina Kersna poole seoses noorsootöötajate vaktsineerimisega
08.02.2021
Vastust pöördumisele saab lugeda siit.
ENKi arvamus Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu 303 SE kohta 07.01.2021
Heili Griffith: küsime noortelt psühhiaatrilise abi andmise seaduse kohta 13.11.2020, ERR arvamusportaal
NOPIK inspireerib koostööle 28.09.2020, Õpetajate Leht
ENKi tagasiside „Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses Haridus- ja Noorteameti loomise ning Keeleinspektsiooni ümbernimetamisega Keeleametiks“ eelnõule

07.07.2020

Haridus- ja Teadusministeerium saatis Eesti Noorsootöötajate Kogule 25.06.2020 tagasiside andmiseks eelnõu „Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses Haridus- ja Noorteameti loomise ning Keeleinspektsiooni ümbernimetamisega Keeleametiks“. Seletuskirja ja eelnõud saab lugeda siit ja ENKi vastust siit.

ENKi teabenõue Riigikogu sotsiaalkomisjonile seoses Psühhiaatrilise abi seaduse §3 täiendamise seaduse 115 SE-ga

15.06.2020

Riigikogu sotsiaalkomisjoni vastus
(15.06.2020)

ENKi täiendavad ettepanekud noortevaldkonna arengukava 2021-2035 eelnõule 18.05.2020
ENKi täiendavad ettepanekud Riigikogu kultuurikomisjonile seoses Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse Haridus- ja Noorteameti moodustamisega 03.04.2020
ENKi arvamus ja kooskõlastus Vabariigi Valitsuse määrusele haridusstipendiumide ja -preemiate määramise kohta 13.03.2020 saatis Haridus- ja Teadusministeerium ENKile kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks Vabariigi Valitsuse 10. mai 2018 määruse nr 38 „Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord“ (loe määruse seletuskirja) muutmise eelnõu. 20.03.2020 saatis ENK vastuse, milles tõi välja kaks soovitust:

  • muuta eelnõuga ühtlasi korra nime ja sõnastada see järgmiselt: “Riiklike haridus- ja noortevaldkonna stipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord“,
  • lisada kategooriatena juurde lisaks huvihariduse õpetaja kategooriale ka noorsootöötaja kategooria.
ENKi arvamus seoses Vabariigi Valitususe seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega 4.02.2020 saatis ENK Haridus- ja Teadusministeeriumile arvamuse seoses Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga nr 8-1/20/286.
ENKi pöördumine seoses haridus- ja noortevaldkonna ühendameti moodustamisega Eesti Noorsootöötajate Kogu pöördus 18.12.2019 haridus- ja teadusminsiter Mailis Repsi poole seoses haridus- ja noortevaldkonna ühendameti moodustamisega.
Pöördumine seoses haridus- ja noortevaldkonna ühendameti moodustamisega

Noortevaldkonna organisatsioonid pöördusid 15.11.2019 haridus- ja teadusminister Mailis Repsi poole seoses haridus- ja noortevaldkonna ühendameti moodustamisega.

Loe pöördumist ja haridus- ja teadusministri vastust siit.

Noortevaldkonna organisatsioonide pöördumine. Eesti noortevaldkonna organisatsioonid tunnevad muret inimlike ja hoolivate väärtuste kadumise pärast ühiskonnas

11.01.2019

Eesti noortevaldkonna organisatsioonid tegid LGBT+ noorte ja noorsootöötajate tagakiusamise pärast avalduse, kus tõid ühiselt välja, et tunnevad muret inimlike ja hoolivate väärtuste kadumise pärast ühiskonnas.

Loe pöördumist siit.

Noortevaldkonna arengukava 2020+ tuleb eraldiseisvana

Eesti noorteorganisatsioonid tegid ühispöördumise haridus- ja teadusminister Mailis Repsi ja kantsler Mart Laidmetsa poole (27.06.2019) toetuse ja tunnustuse avaldamiseks uue perioodi 2021-2035 noortevaldkonna arengukava väljatöötamisprotsessi algatamise eest.

Loe pöördumist siit
Loe haridus- ja teadusministri Mailis Repsi 18.09.2019 saadetud vastust siit.

“Noorsootöö on eetiline praktika ja see väljendub noorsootöötaja kaudu” 11.09.2019, Ilona Rannala, MIHUS
Noorsootöötajate tunnustamisest tunnustussündmusel “Lastega ja lastele”

ENKi pöördumine õiguskantsleri poole (17.06.2019)

Loe pöördumist siit
Loe laste ja noorte õiguste osakonna juhataja Andres Aru 25.06.2019 saadetud vastust siit.

Eesti noorteorganisatsioonide ühispöördumine poliitikute poole 26.02.2019
Noorsootöötajate panusest ja palgast

ENKi pöördumine haridus- ja teadusminister Mailis Repsi poole (13.02.2019)

Loe pöördumist siit
Loe haridus- ja teadusministri Mailis Repsi 02.04.2019 saadetud vastust siit.

Teadmine ja praktika noorsootöös Eesti Noorsootöötajate Ühenduse ajaloost
Eesti Noorsootöötajate Ühenduse tegevustest ülevaade alates organisatsooni asutamisest 1999. aastal kuni 2016. aastani.
Teder, Lianne. (2017)
Eesti Noorsootöötajate Kogu ajalooline ülevaade sünnist Tänapäevani.
16-17-aastased lähevad valima: noorsootöötaja eetiliste kaalutluste ABC 23.08.2017, Ilona-Evelyn Rannala, Karl Andreas Sprenk, Noor Tegija