Noortevaldkonna strateegia 20212035 töörühm – põhiliikmetena osalevad Kadi Bruus ja Nele Merisoo, asendusliikmetena Triino Lest ja Heili Griffith

ENTK Kutsekomisjon – Ene Liivand, Anu Allekand

SA Kutsekoda Hariduse Kutsenõukogu – Ene Liivand

Noorteorganisatsioonide rahastuskomisjon – Anneli Meisterson

Erasmus+ hindamiskomisjon – Kadi Bruus

ENTK Noorsootöönädala töörühm – Kadi Bruus, Kaisa Orunuk

ENTK Noorteinfo arenduse töörühm – Laura Kalaus

HTM/ENTK Noortevaldkonna tunnustuskomisjon – Anu Allekand

Projekt Youth Workers’ Training in HEIs: Approaching the Study Process – Tanja Dibou, Ilona-Evelyn Rannala

Projektis Youth Work eLearning Partnership osalemine – Ilona-Evelyn Rannala

Nutika Noorsootöö Ümarlaud – Kadi Kerner

Tartu Linnavalitsuse korraldatava tehnika või tehnoloogia ringi loomise konkursi komisjon – Maria Žuravljova

Noorte projektikonkurssi “Ideeviit” hindamiskomisjon – Heili Griffith

Tunnustuskomisjon “Noortevaldkonna tunnustuskonkurss 2019“ – Heili Griffith