ENTK Kutsekomisjon – Ene Liivand, Anu Allekand
SA Kutsekoda Hariduse Kutsenõukogu – Ene Liivand
Noorteorganisatsioonide rahastuskomisjon – Anneli Meisterson
Erasmus+ hindamiskomisjon – Kadi Bruus
ENTK Noorsootöönädala töörühm – Kadi Bruus, Kaisa Orunuk
ENTK Noorteinfo arenduse töörühm – Kaie Pranno
HTM/ENTK Noortevaldkonna tunnustuskomisjon – Anu Allekand
Projekt Youth Workers’ Training in HEIs: Approaching the Study Process – Tanja Dibou, Ilona-Evelyn Rannala
Projektis Youth Work eLearning Partnership osalemine – Ilona-Evelyn Rannala