Haridusvaldkonna arengukava ja noortevaldkonna arengukava juhtkomisjon

Ilona-Evelyn Rannala


Projekti “Noorte edu toetuseks: võimekus lõimida huvihariduses omandatut formaalharidusse” 2021–2023 töörühm

Ilona-Evelyn Rannala


Noorsootöö kutsekomisjon

Ene Liivand, Anu Allekand


SA Kutsekoda Hariduse Kutsenõukogu

Lii Araste


Erasmus+ hindamiskomisjon

Maris Uusküla


Haridus- ja noortevaldkonna arengukava juhtkomisjoni noortepoliitika töögrupp

Ilona-Evelyn Rannala


Tunnustuskomisjon “Noortevaldkonna tunnustuskonkurss 2021

Liisa Lints


Erasmus+ noortevaldkonna nõukogu

Põhiliige Heili Griffith ja asendusliige Ilona-Evelyn Rannala


Narva kolledži noorsootöö õppekava programminõukogu

Maarja-Liisa Toost


TÜ Viljandi kultuuriakadeemia õppekava programminõukogu

Kadi Bruus


Noorte osaluse fondi kolleegium

Eilika Mätas


Õpetaja eetikakoodeksi uuendamise töörühm
Eilika Mätas ja Heili Griffith