Noortevaldkonna strateegia 20212035 töörühm

Põhiliikmetena osalevad Kadi Bruus ja Nele Merisoo, asendusliikmetena Triino Lest ja Heili Griffith.


ENTK Kutsekomisjon

Ene Liivand, Anu Allekand


SA Kutsekoda Hariduse Kutsenõukogu

Lii Araste


Noorteorganisatsioonide rahastuskomisjon

Anneli Meisterson


Erasmus+ hindamiskomisjon

Maris Uusküla


Haridus- ja noorteameti noorteinfo arenduse töörühm

Laura Kalaus


Riikliku noortevaldkonna tunnustuskomisjon

Anu Allekand


Nutika noorsootöö ümarlaud

Anneli Meisterson


Tartu Linnavalitsuse 2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetuse konkursi hindamiskomisjon

Heili Griffith


Noorte projektikonkursi “Ideeviit” hindamiskomisjon

Heili Griffith


Tunnustuskomisjon “Noortevaldkonna tunnustuskonkurss 2020“

Heili Griffith


Erasmus+ noortevaldkonna nõukogu

Põhiliige Heili Griffith ja asendusliige Ilona-Evelyn Rannala


Narva kolledži noorsootöö õppekava programminõukogu

Maarja-Liisa Toost


TÜ Viljandi kultuuriakadeemia õppekava programminõukogu

Kadi Bruus


Noorte osaluse fondi kolleegium

Liisa Lints