Noortevaldkonna strateegia 20212035 töörühm – põhiliikmetena osalevad Kadi Bruus ja Nele Merisoo, asendusliikmetena Triino Lest ja Heili Griffith

ENTK Kutsekomisjon – Ene Liivand, Anu Allekand

SA Kutsekoda Hariduse Kutsenõukogu – Lii Araste

Noorteorganisatsioonide rahastuskomisjon – Anneli Meisterson

Erasmus+ hindamiskomisjon – Maris Uusküla

ENTK Noorteinfo arenduse töörühm – Laura Kalaus

HTM/ENTK Noortevaldkonna tunnustuskomisjon – Anu Allekand

Nutika Noorsootöö Ümarlaud – Anneli Meisterson

Tartu Linnavalitsuse 2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetuse konkursi hindamiskomisjon – Heili Griffith

Noorte projektikonkurssi “Ideeviit” hindamiskomisjon – Heili Griffith

Tunnustuskomisjon “Noortevaldkonna tunnustuskonkurss 2020“ – Heili Griffith

Erasmus+ noortevaldkonna nõukogu – põhiliige Heili Griffith ja asendusliige Ilona-Evelyn Rannala

Narva kolledži noorsootöö õppekava programminõukogu – Maarja-Liisa Toost

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia õppekava programminõukogu – Kadi Bruus

Noorte osaluse fondi kolleegium – Liisa Lints