Siit lehelt leiad sügisel 2020 toimuvad Eesti Noorsootöötajate Kogu koolitused.


Inimkaubanduse ennetustegevused noorsootöös

Sotsiaalkindlustusamet koos justiitsministeeriumiga on võtnud 2020. aastal inimkaubanduse ennetustegevuste vaates keskmesse noored ja noortega töötavad inimesed.

Sellega seoses on sotsiaalkindlustusamet ja justiitsministeerium valmis tegema temaatilisi veebiloenguid, väiksemas grupis arutelusid (mh piirkondlikke ja piirkonna asukohas üle Eesti) ja samuti osalema suvistes noortelaagrites teema tutvustamiseks, samuti nõuannete andmiseks, kuidas inimkaubandust märgata ja kuhu abi saamiseks pöörduda.

Selleks, et paremini vastata noortega töötavate inimeste ootustele, on valmistatud ette küsimustik, millele oodatakse vastuseid hiljemalt 10.07.2020.

Küsimustikule vastamine võtab aega ligi kümme minutit.


Miniveebikoolitus “Noored, noorsootöötajad ja inimkaubandus”
25.09.2020 kell 11

Koolitus on mõeldud Eesti Noorsootöötajate Kogu liikmetele.

Lisainfo ja registreerumine.


Mentorite koolitus, 17.09–18.09.2020

Koostöös Estonian Business School’iga korraldab Eesti Noorsootöötajate Kogu liikmetele mõeldud mentorite koolituse.

Koolituse eesmärk on saada teada, mis on mentorlus ja kuidas seda igapäevatöös kasutada. Kahepäevase koolituse jooksul saavad osalejad teadmised ja oskused mentorlusest, mis aitavad noorsootöötajaid igapäevases elus ja juhtimises tulemuslikumalt hakkama saada ning arenguks soodsamat keskkonda luua.

Lisainfo ja registreerumine.


Seksuaalkäitumise koolitus, 15.–16.10.2020

Eesti Noorsootöötajate Kogu korraldab koostöös sotsiaalkindlustusametiga  koolituse „Loomulik, sobimatu ja lubamatu seksuaalkäitumine: selle hindamine ja sellele reageerimine (lipusüsteemi metoodika järgi)“.

Koolitusele on oodatud kõik noortevaldkonnas tegutsevad spetsialistid, kes soovivad teada, kuidas noorte seksuaalsele käitumisele hinnangut anda ja sellele reageerida.

Täpsem info ja registreerumine.


Avaliku esinemise koolitus, 26.–27.11.2020

Koolitus on mõeldud kõigile noorsootöötajatele, kes soovivad lihvida oma avaliku esinemise oskuseid. Koolitust viib läbi Piret Soosaar-Maiberg.


Huvijuhtide seminar õpilasesinduste kaasamise teemal, 9.10.2020 

Koolitus toimub koostöös Eesti Õpilasesinduste Liiduga.