Siit lehelt leiad sügisel 2020 toimuvad Eesti Noorsootöötajate Kogu koolitused.


Mentorite koolitus, 17.09–18.09.2020

Eesti Noorsootöötajate Kogu korraldab koostöös kõrgkooliga Estonian Business School mentorite koolituse, kuhu oodatakse osalema kõiki Eesti Noorsootöötajate Kogusse kuuluvad liimeid.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade, mis on mentorlus ja kuidas seda igapäevatöös kasutada. Kahepäevase koolituse jooksul saad teadmised ja oskused mentorlusest, mis aitavad noorsootöötajaid igapäevases elus ja juhtimises tulemuslikumalt hakkama saada ning arenguks soodsamat keskkonda luua.

Koolitusel osalenud mentorid saavad kohe oma teadmisi proovile panna sügisel alustavas noorsootöötaja baaskoolitusprogrammis ning hakata mentoriks ühele koolitusprogrammis osalevale noorsootöötajale.

Osavõtt on Eesti Noorsootöötajate Kogu liikmetele tasuta!
Teistele osalejatele on koolituse maksumus 160 eurot.

Koolitus toimub Estonian Business School ruumides (A. Lauteri 3, Tallinn).

Lisainfo ja registreerumine.


Miniveebikoolitus “Noored, noorsootöötajad ja inimkaubandus”
25.09.2020 kell 11

Koolitus on mõeldud Eesti Noorsootöötajate Kogu liikmetele.

Inimkaubanduse ennetustegevustega seonduvalt on Sotsiaalkindlustusamet ja Justiitsministeerium valmis tegema ka temaatilisi veebiloenguid ja väiksemas grupis arutelusid (mh piirkondlikke ja piirkonna asukohas üle Eesti). Samuti ollakse valmis osalema suvistes noortelaagrites teema tutvustamiseks ja nõuannete andmiseks, kuidas inimkaubandust märgata ning kuhu abi saamiseks pöörduda. Selleks, et paremini vastata noortega töötavate inimeste ootustele, oodatakse noorsootöötajaid vastama järgmisele küsimustikule.

Lisainfo ja registreerumine.


Eesti Õpilasesinduste Liidu seminar “Õpilasesinduse ABC”, 9.10.2020

Seminar toimub koostöös Eesti Õpilasesinduste Liiduga korraldame ja on suunatud huvijuhtidele.

Kuidas saab kool õpilasesindust oma töös toetada ning millist rolli selles mängib huvijuht? Õpilasesinduste liikmed ja juhid vahetuvad tihti, meeskonnatöö ja motivatsioon võib osutuda väljakutseks. Samas on selge, et õpilasesinduse roll koolikultuuri kujundamisel ja koolidemokraatia arendamisel on ülimalt oluline, mistõttu on tähtis luua koolides õpilasesinduste arengut soodustav keskkond, mis loob eelduse selleks, et koolis oleks aktiivne ja kooli positiivselt mõjutav õpilaskond. Huvijuhi roll selles kõiges on ülimalt mõjus.

Seminar ,,Õpilasesinduse ABC” keskendubki eeltoodud probleemide kirjeldamisele ja lahendamisele. Eesti Õpilasesinduste Liit on üheks enda ülesandeks võtnud aastate jooksul õpilasesinduste kompetentsi suurendamise läbi koolitusprogrammide, kuid sama oluline on informatsiooni jagamine haridus- ja noorsootöötajatele.

Seminar:

  • annab ülevaate ÕE-de ülesannetest ja eesmärkidest;
  • tutvustab kuidas käivitada ja hoida õpilasesindust jätkusuutlikuna;
  • annab soovitusi ja nippe, kuidas õpilasesindusi kaasata koolielu arendamisel.

Lisaks viiakse koolitusel läbi õpilasesinduste tööd puudutav simulatsioon ja tutvustatakse huvitavaid materjale, mis on esmajoones mõeldud õpilasesindustele endile, kuid pakuvad olulist teavet ka huvijuhile kui õpilasesinduse koordinaatorile. Samuti tutvustame, milliseid võimalusi pakub Eesti Õpilasesinduste Liit kõikidele õpilasesindustele ja mida teha siis, kui õppeaasta jooksul peaks ilmnema küsimusi või probleeme.

Koolituse läbiviijaks on Marcus Ehasoo, kes on Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees, endine Tallinna Inglise Kolledži õpilasesinduse president ning Eesti Õpilasesinduste Liidu baaskoolitusprogrammi autor.

Kohtade arv piiratud (25 osalejat). Registreerimine lõppeb hiljemalt 1. oktoobril 2020 või kuni kohti jätkub. Toimumiskoht: Peostuudio Laura’s Kitchen (Vabriku 6, Tallinn)

Täpsem info seminari ja registreerimise kohta siin.


Seksuaalkäitumise koolitus, 15.–16.10.2020

Eesti Noorsootöötajate Kogu korraldab koostöös sotsiaalkindlustusametiga  koolituse „Loomulik, sobimatu ja lubamatu seksuaalkäitumine: selle hindamine ja sellele reageerimine (lipusüsteemi metoodika järgi)“.

Koolitusele on oodatud kõik noortevaldkonnas tegutsevad spetsialistid, kes soovivad teada, kuidas noorte seksuaalsele käitumisele hinnangut anda ja sellele reageerida. Kohtade arv on piiratud.

Koolitus toimub Eesti Puuetega Inimeste Kojas (Toompuiestee 10, Tallinn).

Koolitusele registreerimine lõppeb 5.10.2020 või kui kohad on täis. Kõigile registreerunutele saadetakse täpsem informatsioon e-postiaadressile hiljemalt 5.10.2020.

Täpsem info ja registreerumine.


Avaliku esinemise koolitus, 26.–27.11.2020

Koolitus on mõeldud kõigile noorsootöötajatele, kes soovivad lihvida oma avaliku esinemise oskuseid.

Avaliku esinemise koolitusel õpivad osalejad, kuidas esitada oma kõne või esitlust nii, et see oleks meeldejääv ning eesmärk selgelt mõistetav. Koolitusel saad harjutada, kuidas enesekindlalt publikuga kontakti saada ning kuidas hoida kuulajate tähelepanu kogu sinu esinemise vältel. Lisaks saad koolitusel teada, kuidas avalikuks esinemiseks ette valmistada oma meelt, keha ja häält.

Koolitust viib läbi Piret Soosaar-Maiberg

Lisanfo ja registreerumine.