Eesti Noorsootöötajate Kogu on loonud noortevaldkonnas töötavatele inimestele uudse ning põneva võimaluse täiendada oma digipädevusi, mis on töös noortega oluline. Selleks moodustasime innovaatilise digipanga, kuhu kuuluvad laiapõhjaliste digitaalsete oskustega ning peamiselt noorsootöö valdkonnas tegutsevad inimesed, kes on valmis oma teadmisi ja praktikat ka teistega jagama. ENKi digipangast leiab iga huviline endale meelepärase ja vajalikul teemal koolituse või töötoa – kas endale või lausa kogu oma meeskonnale.


Digipangast tellitud töötubades saab osaleda veebi teel või kohapeal ning kokkuleppel koolitajaga koostatakse just täpselt selline koolitusplaan, nagu vaja – olgu selleks oma teadmiste täiendamine sotsiaalmeedia turunduses, kujunduste loomisel või hoopis digitaalse aaretejahi korraldamises.

Koolitused pakuvad noorsootöötajatele võimalusi oma igapäevatööks vajaminevaid digioskusi lihvida ning teadmisi täiendada. Koolitusi saab tellida kuni 2023. aasta septembri lõpuni ning osalemine on tasuta.

Koolituste tellimiseks tuleb esmalt tutvuda digipanga koolitajate profiiliga, sest iga koolitaja on spetsialiseerunud eri teemadele, mis peamiselt on keskendunud digipädevuste tõstmisele. Lisaks leiab põnevaid ja uudseid töötube, mis aitavad noorsootöötajal oma igapäevatööd rikastada.

Tutvu digipangaga ja telli koolitus!


Koolitused toimuvad osana projektist “Noortevaldkonna digihüpe”, mille eesmärk on suurendada noortevaldkonna digivõimekust.

Lisaks koolitustele on projekti väga oluline osa ka noorsootöötajate ja noorsootöö asutuste digialane nõustamine. Lisaks on kavas temaatilised seminarid.

Projekt vältab kuni 2023. aasta oktoobrini ning seda rahastab Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programm „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“.

Lisainfo:
Kristina Masen
masen.kristina@gmail.com