Noorsootöö põhimõtted sätestavad, et noorsootööd tuleb teha noorte jaoks, koos noortega, neid kaasates ning põhineb noorte vabal tahtel, osalusel ja toetab noorte omaalgatust. Arvan, et iga noorsootöötaja, kes teeb oma tööd südamega, teab neid põhimõtteid une pealt.


Samuti on põhimõtetes kirjas, et noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest. Võiks eeldada, et need samad väärtused on baas väärtusteks igas ühiskonnas, kuid me elame hetkel ajal, mil see põhimõte on kerge unustusse vajuma. Mitte ainult noorsootöös, vaid ka riigis laiemalt. Seda enam on noorsootöötajal võtmeroll luua noortele turvaruum ning seda hoida, olles inimene, keda saab usaldada, kes võtab noore vastu, mõistab, hoolib, aitab, juhendab ja seda just koostöö ja võrdse partnerluse põhimõtteid järgides.

Partnerlus noorsootöös on oluline ka poliitilisel tasandil ja organisatsioonide vahel, sest me mõistame, et meil on ühine eesmärk – noore heaolu.

Praegusel pimedal ja hirme täis külvatud ajal olgem noorsootöö valdkonna tugevus ja valgus nii noorte kui ka kõigi meie partnerite jaoks. Hoiame kokku ning ärme jäta kedagi üksi. See ongi võrdväärne partnerlus!

Selleks, et olla võimeline olema teejuht ning turvaruumi hoidja noortele peab noorsootöötaja eelkõige hoidma iseennast! Enesehoid ning areng on iga noorsootöötaja isiklik vastutus ning noorsootöö kogukond on selleks loonud head võimalused. Noorsootöötajal on Eestis võimalus omandada erialane kõrgharidus, osaleda talle huvipakkuvatel koolitustel, saada endale teejuhiks Coach. Samuti on olemas noorsootöötajate kogukond, kellelt on alati tuge loota ning kellega koos rõõmustada ja kogemusi jagada.

Tõenduspõhisus noorsootöös

Paratamatult on noorsootöö rahastus paljuski projekti- ja toetustepõhine. Kuidas me tõestame, et teeme midagi, mida peaks toetama? Selleks on oluline, et lisaks südame kuulamisele kasutame oma töö korraldamiseks tõenduspõhiseid materjale. Millised on olulised statistikad, kuidas on midagi varem tehtud ning milliste tulemusteni jõutud? Kursis olemine ei anna mitte ainult head infot töökorraldusse, vaid aitab noorsootöötajal näha ka suuremat pilti.

Järgides noorsootööd tehes noorsootöö põhimõtteid ning oma südamehäält, anname me igaüks oma panuse, et moodustada tervikpilt.


Artikli autor:
Nele Merisoo, Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse esimees