Eesti Noorsootöötajate Kogu meeskonnaga on oodatud liituma täiskoormusega kutse väärtustamise suunajuht, kelle ülesanneteks on: 

 • kutse- ja hindamiskomisjoni töö korraldamine ja kutse andmise süsteemi arendamine; 
 • koostöö arendamine noorsootööd õpetavate ülikoolide ja kohalike omavalitsustega;  
 • kutse andmisega seotud dokumentatsiooni korrashoid, sh vajalike aruannete ja raportite ning arvete koostamine (tulenevalt kutse andmisega seotud rahastustingimustest); 
 • kutse-eetika uuendamise protsessi algatamine ja selle lõpule viimine. 

Edukalt kandidaadilt ootame 

 • Kõrgharidust ja noorsootöötaja kutset (tase 6 või 7) ning soovitavalt varasemat kogemust noorsootöös. 
 • Väga head eesti keele oskust ja soovitavalt ühe võõrkeele valdamist nii kõnes kui ka kirjas. 
 • Iseseisvust, korrektsust ja täpsust töö arendamisel ja tööülesannete täitmisel. 
 • Head pingetaluvust, kuivõrd töö on kahel kutse taotlemise perioodil aastas intensiivsem.  
 • Loovust kutse andmise süsteemi arendamisel ja planeeritud tegevuskava edukat elluviimist. 
 • Valmisolekut käia üle Eesti koosolekutel, sh meeskonna koosolekutel, mis toimuvad enamasti Tallinnas, ning välislähetustel. 
 • Varasemat kogemust meeskonna ja inimeste juhtimisel.

Töö asukoht: Kopli 25-709, Tallinn, kuid võimalus töötada täielikult kodukontoris. 

NB! Töö iseloom on hooajaline. See tähendab, et veebruarist juunini ning septembrist novembrini on tihedam tööaeg (arvestada tuleks mõnede nädalavahetuste ja õhtuste aegadega peamiselt nõustamised telefoni või video vahendusel).

Töö eeldab, et juhid kogu valdkonda Eesti Noorsootöötajate Kogus ning suudad ise planeerida oma tööd, tööaega ning ülesandeid.


Omalt poolt pakume: 

 • kodukontoris töötamise võimalust; 
 • 35 puhkusepäeva aastas; 
 • paindlikku tööaega; 
 • toredat ja toetavat meeskonda ning ühisüritusi;
 • töötasu vahemikus 1800–2000 eurot (bruto).

Eeldatav tööle asumise kuupäev: 1. märts 2024.


Saada oma CV koos motivatsioonikirjaga meiliaadressile info@enk.ee hiljemalt 23. jaanuariks 2024, kus kirjeldad, kuidas arendaksid noorsootöötaja kutse andmist, enda tööalaseid eesmärke ning miks just sina peaksid olema järgmine kutse väärtustamise suunajuht.

Kandidaatidele antakse tagasisidet kahe nädala jooksul pärast konkursi tähtaja lõppu.


Lisainfo:
Eilika Mätas
Eilika@enk.ee, 5388 6727