KOOLITUS TOIMUB:
29. oktoobril 2019
Tallinnas, Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses (Viru väljak 4)


Noorsootöö kvaliteedi välishindamine toimub noorsootöö kvaliteedi hindamise mudeli ja vormi alusel.

Koolitusel tutvustatakse hindamismudelit ja tehakse välishindamise protsessi praktilisi harjutusi.

Hindamismudeli on välja töötanud Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Ernst & Young Baltic AS-ga ning koos noortevaldkonna partneritega 2010. aastal ja uuendanud 2019. aastal.

Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil saab kaardistada
noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste põhjal planeerida edasist arengut ning jälgida edusamme.

Kvaliteeti hindavad ja välishindajaid vajavad 2019. aasta lõpukuudel 14 kohalikku omavalitsust, samuti
toimuvad täiendavad hindamised 2020. aasta esimeses pooles.

Kes on oodatud koolitusele ja välishindajaks?

Hindajate hulka soovime kaasata:

 • noortega töötavaid spetsialiste,
 • kohaliku omavalituse noorsootöö ülesandeid täitvaid ametnikke,
 • noortekeskuste töötajaid, üldhariduskoolide ja kutsekoolide huvijuhte,
 • huvikoolide töötajaid,
 • noorsootöö eriala õppejõude ja tudengeid,
 • endisi ja praegusi noorte osaluskogude liikmeid,
 • noorteühingute ja –organisatsioonide esindajaid,
 • noortevaldkonna koolitajaid,
 • noortevaldkonnas töötavaid spetsialiste mittetulundusühingutest, sihtasutustest, katuseorganisatsioonidest, asutustest ning teisi noorsootöö valdkonnas tegutsevaid inimesi.

Koolitus sobib nii uutele kui ka varem välishindajana tegutsenud spetsialistidele.

Mida välishindamise kogemus annab?

 • Välishindamises osalemine on välishindajale suurepärane võimalus külastada omavalitsust, põhjalikult süveneda selle noorsootöö ülesehitusse ning saada ülevaadet oma töövaldkondkonna kohta.
 • Välishindaja töö on võrreldav koolituse, õppevisiidi ja projektide hindamisega.
 • Välishindajana tegutsemine laiendab hindaja teadmisi noorsootööst, tõstab teadlikkust kohaliku omavalitsuse noorsootöö korraldusest, sh kitsaskohtadest ja tugevustest, ning arendab hindaja analüüsi, eneseväljendamise ja meeskonnatöö tegemise oskusi.

Välishindajate töökorraldusest

ENK pakub koostöös välishindajatega kohalikule omavalitsusele välja nende hindamisel osaleva välishindamise meeskonna liikmed ja sõlmib välishindajatega kokkulepped hindamises osalemiseks.

Ühe omavalitsuse välishindamises osaleb korraga kaks kuni kolm inimest.

Välishindaja töömahuks arvestame kokku kuni kaks päeva (individuaalne töö enesehindamise tulemustega, välishindamispäev KOV-s, hindamistulemuste kirjalik viimistlemine).

Välishindamised toimuvad tasuta. Hindajate transpordikulud hüvitab ENK vastava korra alusel.

Koolituse ajakava ja programm

10.45
Kogunemine

11.00
Noorsootöö kvaliteet ja uuenenud hindamismudel

Noorsootöö kvaliteedi hindamisprotsess ja välishindamise roll

KOV noorsootöö kvaliteedi hindamise praktikum: enesehindamise tulemuste analüüs, sh töö hinnatava KOVi tulemusindikaatoritega ja väljundiindikaatoritega

12.30 Lõuna

13.15
KOV noorsootöö kvaliteedi hindamise praktikum jätkub

Külastuse läbiviimise planeerimine

14.45 Paus

15.00 Välishindajate ülesanded ja ajaraamistik

16.00 Päeva lõpp

Registreeru koolitusele hiljemalt 24. oktoobriks.

Koolitus on osalejatele tasuta. Koolitust viib läbi pikaajalise noorsootöö kvaliteedi hindamise ja koolitajana tegutsemise kogemusega Kaisa Orunuk.


Lisainfo
Kaisa Orunuk, kaisa.orunuk@gmail.com, tel: 52 73 143

Eesti Noorsootöötajate Kogu korraldab noorsootöö kvaliteedi hindamise koolitusi ja  välishindamisi Eesti Noorsootöö Keskuselt saadud toetuse vahenditest.