Kutsume Sind kohtumisele, kus arutada ja sõnastada lihtsalt ning arusaadavalt vastus küsimusele „Kes on noorsootöötaja?“ 


7.03.2018
kell 10–16
 Triinude Toiduministeerium (Masina 20, Tallinn)


Kuidas me sellise mõtteni jõudsime?

Kohaliku omavalitsuse noorsootöö kvaliteedihindamiste käigus eelmisel aastal, aga mitte ainult, joonistus välja pilt, kus noorsootöötaja tööandja ei oma sageli arusaama sellest, kes on noorsootöötaja, millist tööd ta teeb, millist väärtust kogukonnale loob, millisele kvalifikatsioonile peaks vastama ja mis tema töö vääriline tasu võiks olla.
Mis oleks, kui püüaks Eesti Noorsootöötajate Kogu poolt tööandjatele jt siin abiks olla?

Tuleme kokku ning kujundame selge seisukoha – kui vaja, siis vaidleme, argumenteerime ja lõpuks sõnastame lihtsalt ning arusaadavalt “Aga mina olen noorsootöötaja!” Samas, ei raiu midagi aastakümneteks kivisse, vaid oleme avatud aruteluks ka edaspidi.

Palun aita meil seminarile sisendit koguda ja vasta üksi või koos kolleegidega mõnele küsimusele.
Registreerimine on avatud 28. veebruarini 2018.