Eesti Noorsootöötajate Kogu koostöös SA Archimedes noorteagentuuriga esmakordselt sel sügisel noorsootöötajate baaskoolitust. Koolitus toimub ühe õppeaasta vältel ja neljal korral kohtutakse Tartus.


Noorootöötajate baaskoolitusel on veel viis vaba kohta. Kui oled huvitataud osalemast, siis edasta oma osalemise soov koos hiljemalt 30.10 meiliaadressile Piret.Soosaar-Maiberg@archimedes.ee ja lisa juurde järgnev info:

  • nimi,
  • töökoht,
  • kui pikk on sinu noorsootöö kogemus.
Koolituse tutvustus

Noorsootöötajate baaskoolitusele on oodatud töötavad noorsootöötajad, kellel tahe noortega töötada on suur, aga kogemus veel mitte nii põhjalik. Kaheksast õppepäevast ja väikestest iseseisvatest töödest koosnev koolitus annab ülevaate noorsootööst ja noortevaldkonnast, olulistest struktuuridest ja paberitest, õppimisest ja õpetamisest, koostööst ja kommunikatsioonist – lühidalt aitab valdkonnas alustaja nö ree peale, et sealt edasi ennast ise kujundada järjepidevalt üha professionaasemaks noorsootöötajaks.

Koolituse ajaraam
(NB! Samad osalejad peaksid osalema kõikides moodulites.)

 1. moodul. 18.–19.11.2020

Esimesel koolitusmoodulil keskendutakse noorsootöö õigusraamidele, põhimõistetele ja lahatakse noorsootöö olemust ning printsiipe, käsitletakse noorsootöö struktuure, osapooli ja sidusrühmi, noortevaldkonna võtmeorganisatsioonide rolle ning koostöö juhtimisega seonduvat.

2. moodul. 2.–3.12.2020

Mooduli põhifookuses on õppimisega seonduv – õppimise olemus ja viisid noorsootöös, õpiprotsessi kavandamine ja hindamine, grupi roll õppimises. Olulisel kohal on praktilised reflekteerimisoskused.

3. moodul 20.–21.01.2021

Mooduli keskmes on noorsootöö tegevuste ja programmide kavandamine, ressursside planeerimine. Noortevaldkonnas loodud töövahendite kasutamine. Rahvusvaheline noorsootöö ning noorsootöö tegevuste mõju kogukondadele ning ühiskonnale laiemalt.

4. moodul 24.–25.03.2021

Sel, viimasel, moodulil keskendume noorsootöö professionaliseerumise küsimustele, noorsootöötaja kutsepädevustele ning professionaalsele enesearengule. Ka tegeleme kommunikatsiooni ja sõnumisedastusega noortevaldkonnas.

Toimumiskoht: Tartu
Koolitajad: Krisit Jüristo ja Lii Araste 

Lii Araste on noortevaldkonnas tegutsenud üle 20 aasta. Ta on töötanud nii vabatahliku noortejuhina, toimetanud kohalikus omavalitsuses kui ka eranoorsootöös, samuti on tegelenud noorekultuuride akadeemilise uurimisega. Praegu on Lii Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia kogukonnahariduse ja huvitegevuse programmijuht ja õppejõud ning püüab igapäevaselt hea seista selle eest, et alustavad ja juba tegutsevad noorsootöötajad oleksid kogukondliku mõtteviisiga, arukad ja noortekesksed professionaalid.

Kristi Jüristo on hingelt ja hariduselt noorsootöötaja, kes noortevaldkonnaga seotud olnud alates 1994. aastast, mis on andnud võimaluse näha seda läbi väga erinevate rollide, alustades laagrikasvatajast lõpetades programmi konsultandina SA Archimedes noorteagentuuris. Viimasel kümnendil on töödes-tegemistes põhirõhk olnud noorte ja noorsootöötajate koolitamisel,  millele on lisaks olnud võimalust aidata kaasa erinevate õppematerjalide ja käsiraamatute väljaandmisel ning arenguprogrammide elluviimisel. Viimased kuus aastat on saanud noortevaldkonda panustada ka läbi õppejõu rolli Tallinna Ülikooli noorsootöö eriala tudengite ees.