Kas teadsid, et Eesti Noorsootöötajate Kogu on Eesti noorsootöö seaduse mõistes ametlikult noor veel kõigest paar aastat? 2024. aastal täitub ENKi asutamisest juba 25 aastat.

Selleks, et pikale ja kirjule teekonnale tagasi vaadata ning väärikalt täiskasvanuikka astuda, soovime kokku koguda nii lugusid, mälestusi, fotosid, videoid kui ka esemeid või meeneid, mis on seotud Eesti Noorsootöötajate Koguga ja selle eelkäijatega terve selle ajaloo vältel, ja inimestega, kes meie ühendusse ühel või teisel ajal kuulunud on.


Üleskutse: jaga lugu ENKi ajaloost

Kui oled Eesti Noorsootöötajate Kogu liige olnud ja meie tegemistes kaasa löönud kas aasta, kaks või kakskümmend aastat tagasi, ning sul on vahvaid ja helgeid mälestusi, mida meiega jagada tahaksid, siis anna meile neist teada – olgu need meenutuste vormis lood või hoopis fotod ja videod.


Kes võivad oma lugusid jagada?

Ootame kõiki, kes on vähegi olnud seotud ENKi või selle eelkäijatega, olgu kas liikmena või hea partneri või lihtsalt mõnel koolitusel osalejana, jagama mälestusi ja lugusid, mis on seotud Eesti Noorsootöötajate Koguga. Iga inimene ja mälestus on meie jaoks väärtuslik!


Kuidas ma lugu jagada saan?

Kui tunned, et vajad abi oma lugude kirjalikul vormistamisel, siis saame sind selles aidata. Vajadusel teeme sinuga su omal valikul kas kirjaliku või suulise intervjuu, et aidata su mälestusi paremini vormistada.


Meened ja esemed ENKi ajaloost

Anna meile endast märku ka siis, kui sul on mälestustekarpi või kapinurka seisma jäänud toredaid meeneid meie varasematest aegadest.


Mis mälestustest ja esemetest edasi saab?

Kõiki vahvaid mälestusi ning lugusid jagame kogu aasta vältel Eesti Noorsootöötajate Kogu kanalites ning saadetud meenetest valmib tänavu maikuuks näitus.

Ootame sinu vastuseid siin


Eesti Noorsootöötajate Kogu eelkäijateks on Eesti Noorsootöötajate Ühendus, mis asutati 1999, ja Eesti Huvijuhtide Liit, mis loodi aastal 2000. Praegusel kujul sündis Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) pikkade läbirääkimiste ja mitmete ühiste mõttetalgute käigus. ENKi aluseks on teadmine, et nii huvijuhid koolis kui ka noorsootöötajad muudes organisatsioonides töötavad ühiste eesmärkide nimel ja ühistele väärtustele toetudes ning ühine organisatsioon on professionaalse kasvamise heaks platvormiks.


ENKi ajaloost*

ENKi ajalugu on oluliselt värvilisem. Kui 1999. aastal hakkas Eestis esmakordselt kehtima noorsootöö seadus, asutati sama aasta 19. mail noorsootöötajaid ametlikult ühendav organisatsioon. Toonase 11 isiku poolt asutatud Eesti Noorsoonõunike Ühenduse peamine eesmärk oli maavalitsustes tegutsevate noorsoonõunike ühiste seisukohtade kujundamine ning institutsionaalse partnerluse pakkumine noortevaldkonna avalikele asutustele.

2005. aastaks oli organisatsioon muutunud juba oluliselt laiema kandepinnaga erinevates asutustes töötavate noorsootöötajate ühenduseks ning üldkoosoleku otsusega sai uueks nimeks Eesti Noorsootöötajate Ühendus. Selle nime all tegutseti järgnevad 11 aastat.

Peaaegu aasta pärast noorsootöötajate ühenduse asutamist, 25. mail 2000 loodi Eesti Huvijuhtide Liit. Selle esindajad osalesid samuti noortevaldkonna arendamisel ning ühendus rääkis kaasa huvitegevuse valdkonna kujundamisel ning esindas oma liikmeid, laiemalt aga Eesti koolides töötavaid huvijuhte. 2016. aastaks oli Eesti noorsootöö maastikul selginenud noorsootöötaja kutse mõiste, hõlmates selgesõnalisemalt ka koolides tegutsevaid noorsootöötajaid. Mitmeaastase (alates veebruarist 2014 kuni aprillini 2016) ettevalmistuse tulemusel moodustati 15. aprilli 2016 Eesti Noorsootöötajate Ühenduse üldkoosoleku otsusega ühine organisatsioon, uue põhikirja ning ühiselt kokku lepitud tegutsemispõhimõtetega. Juba otsustamise hetkeks oli Eesti Noorsootöötajate Ühendusega liitunud endise Eesti Huvijuhtide Liidu liikmed ning alates sellest kuulusid liikmeskonda eraldi suunana koolide huvijuhid. Ühenduse uueks nimeks sai Eesti Noorsootöötajate Kogu.


*Eesti Noorsootöötajate Ühenduse tegevustest ülevaade alates organisatsooni asutamisest 1999. aastal kuni 2016. aastani. Teder, Lianne. (2017). Eesti Noorsootöötajate Kogu ajalooline ülevaade sünnist tänapäevani. Teadmine ja praktika noorsootöös. Noorsootöö artiklite kogumik.