Muudatusi lisandus nii vormi kui ka sisu kohta. Üks peamisi muudatusi puudutas kutse taotlemisel erinevaid haridustaseme nõudeid.

Ühtlustusid ka kutse ja osakutse taotlemise eeltingimused. Edaspidi peab tõendama koolituste läbimist, sh esmaabi koolitust. Kutse taotlemise erinevatel tasemetel püsivad siiski erisused koolitustundide mahus.

Muutusid ka noorsootöötaja kutsetasemed. Edaspidi jäävad noorsootöötaja kutseteks 5., 6. ja 7. tase, ning 7. taseme noorsootöötaja nimetatakse kutsestandardis ümber noorsootööjuhiks. Lisaks ei ole edaspidi 7. tasemel enam osakutset. See aga ei tähenda, et 7. taseme noorsootööjuhid ei saaks või ei tohiks laagris töötada nii kasvataja kui ka juhatajana. Pigem leidis töögrupp, et 7. taseme puhul ei ole oluline, kas inimene arendab laagrit või mõnda muud noorsootöö suunda. Kohustuslike kompetentside ja tegevusnäitajate nõuded on neile siiski samad.

Vormiliselt on muutunud ka kutsestandard ise, sest läbivaid kompetentse enam ei ole ning nende asemel on üldoskused. Need on universaalsed, mis on ülekantavad mitmete teiste kutsete vahel, kuid lähtuvad siiski konkreetse kutse spetsiifikast.

Üldoskuste sõnastused pärinevad Kutsekoja oskuste registrist. Viimase suure muutusena võib esile tuua, et 6. ja 7. tasemel ei ole enam eraldiseisvat arendamise kompetentsi, vaid see on ühendatud noorsootöö korraldamisega.

Nendest ja teistest muutustest ja uuendustest räägime lähemalt peagi toimuval seminaril.

Eesti Noorsootöötajate Kogu tänab Kutsekoda kogu protsessi käivitamise ja eestvedamise eest ning tänab võimaluse eest selles protsessis osaline olla.

Tahame omalt poolt öelda suur aitäh ka kõikidele töögrupi liikmetele, kes kahe aasta jooksul kutsestandardi arendamisse panustasid:

Edgar Schlümmer, Eesti Noorsootöötajate Kogu
Eilika Mätas, Eesti Noorsootöötajate Kogu
Ilona-Evelyn Rannala, Tallinna Ülikool
Kadi Laaneots, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Kaur Kötsi, Eesti Laagrikorraldajate Liit
Kristel Zovo, Räpina noortekeskus
Lii Araste, Tartu Ülikool
Marit Oimet, Põlva Gümnaasium
Riin Luks, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Tiiu Kadak, Tallinna Linnavalitsus
Tormi Kotkas, Haridus- ja Teadusministeerium

Suur kummardus ja tänu ka kõikidele kaasamõtlejatele ja tagasiside andjatele. Aitäh ENKi liikmed, kes osalesid ja panustasid erinevates aruteludes.