Arenguprogrammi peaeesmärk on pakkuda osalejatele sügavuti minevat arusaama noorsootöö valdkonnast ning selle arendamisest läbi professionaalsuse. See hõlmab nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi, mis on vajalikud tõhusa noorsootöö arendamiseks ja juhtimiseks. Lisaks suurendame kohalike omavalitsuste võimekust osalemiseks rahvusvahelises noorsootöös.

I moodul: Noorsootöö mõtestamine ja selgitamine noorsootöötajate professionaalsuse toetamine, enesejuhtimine. Toimumisaeg: veebruar, märts 2024. Koolitajad: Ilona-Evelyn Rannala (PhD), Katrin Karu (PhD), Reelika Ojakivi.

II moodul: Noorte osalus ja kaasamine kohaliku omavalitsuse tasandi otsustusprotsessidesse. Toimumisaeg aprill, mai 2024. Koolitajad: Karl Andreas Sprenk, Airi-Alina Allaste (PhD), Kätlin Merisalu, Teele Tõnisson. 

III moodul: Strateegiliste protsesside – ja muutuste juhtimine avatud noortekeskuste vajaduste võtmes. Toimumisaeg: september, oktoober 2024 Koolitaja: Kadi Laaneots.  

Täpsemad kuupäevad ja toimumiskohad selguvad 2024  jaanuari teisel nädalal.