Oleme sel aastal koos nii palju teinud – projekte ja tegevusi on olnud palju ning liikunud organisatsioonina suure sammu edasi. Tahame tänada kõiki – nii meie pikaaegseid kui ka uusi liikmeid ning meie häid koostööpartnereid oma panuse eest Eesti Noorsootöötajate Kogu erinevatesse tegevustesse. On aasta lõpp ja aeg teha ka pisut kokkuvõtteid. Vaatame pisut tagasi meie tegusale 2021. aastale.


2021. aasta kevad möödus koroonapiirangute tähe all ja meie peamised tegevused olid erinevad veebiseminarid, et toetada oma tegemistes meie liikmeid.

Juunis toimus ENKi üldkoosolek, kus lisaks olemasolevale juhatusele (Kadi Bruus, Maris Uusküla, Ilona-Evelyn Rannala, Anneli Meisterson ja Liisa Lints) valiti juhatusse Edgar Schlümmer. Üldkoosolekul oli tore paljusid meie liikmeid näha. Üldkoosolekul kinnitati meie 2021. aasta tegevuskava, 2020. majandusaasta aruanne ning võeti vastu ka ENKi uus arengukava 2022–2026, mida aitas koostada pühendunud ENKi liikmetest koosnev meeskond.

Augustis korraldasime ENKi suvekooli Viirelaiul, mis keskendus vaimsele tervisele ja ühtlasi oli see tore võimalus kohtuda teiste ENKi liikmetega.

Lisaks oleme sel aastal korraldanud ja algatanud nii Instagrami konto (Noorsootöö tegija) loomise kui ka taskuhäälingu sarja “Noorsootööjutud” Spotifys.

Lõpetasime pidulikult 10. juunil Tartus toimunud seminariga noorsootöö kvaliteedi mõju hindamise projekti. Praegu on käimas veel noorsootöö kvaliteedihindamise projekt.

Lisaks ilmusid sel aastal noorteseire teemalised artiklid, taskuhäälingud ja videod noortevaldkonna teadmusringluse suurendamise partnerluse programmis koostöös Haridus- ja Noorsooametiga, mis ilmusid Harno blogis.

Aasta jooksul oleme pakkunud mentorlustcoaching’ut ja kovisiooni mitmetele noorsootöötajatele ja noorsootöötajate meeskondadele ja oleme valmis uuel aastal veelgi enam oma liikmeid sel moel toetama.

Ka rahvusvaheline töö on olnud tegus. Projektis “Eastern Partnership Youth Workers Academy” on meie liikmed käinud koolitajate koolitusel Moldovas ja Ukrainas. Lisaks võõrustasime Ukraina, Gruusia ja Moldova esindajaid ning tutvustasime Eesti noorsootööd.

Meie liikmed on rahvusvahelises projektis “Code”  käinud Islandil ja võtnud vastu ka Eestis Islandi projektimeeskonda. Projekt lõpeb 2022. aastal ja valmimas on kolmeosaline projekti raport, mis võtab kokku noorsootöötajate hulgas tehtud küsitluse ja fookusgrupi intervjuud.

Sel aastal saime ka Erasmus+ akrediteeringu, mis tähendab, et järgmistel aastatel on meie iikmetel võimalus osaleda mitmetel erinevatel õppevisiitidel Euroopas. Lisaks saime rahastust koordineeriva organisatsioonina KA2 strateegilise partnerluse projektile.

ENKis tegutseb seitse akiivset töörühma, mis on aasta jooksul läbi viinud seminare, arendanud välja uusi tegevusi ja arenguprogramme. Suur tänu kõigile neile, kes on panustanud sel aastal töörühmade töösse!

Oleme avaldanud pöördumisi, artikleid ja arvamusartikleid, et seista noorsootöötajate huvide eest.

Suur tegu sel aastal on noorsootöötaja kutse omistamise õiguse saamine. Uuest aastast alustab ENKi meeskonnas Eilika Mätas, kes hakkab kutse andmisega ENKis tegelema. Oleme selle üle uhked ja rõõmsad ning ootame innukalt tegevustega alustamist.

Oleme sel aastal ühiselt suure töö ära teinud, kuid veelgi suuremad väljakutsed on kindlasti veel ees! Soovime südamest tänada kõikide meie liikmete panust sel teel.

Soovime kõigile oma partneritele ja liikmetele rahulikku jõuluaega ning koostöist ja teguderohket uut aastat.


Kadi Bruus
ENKi juhatuse esimees

Heili Griffith
ENKi tegevjuht