Seminaril “Peegeldav sügishüüe” jäädvustati noorsootöötajate inspireerivad kogemused mitteformaalsest õppimisest noorsootöös.

Kohtumine toimus 22. novembril 2018 Tallinnas.

Sõna saavad:

Ilona-Evelyn Rannala, Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse esimees

Miks Eesti Noorsootöötajate Kogu on võtnud südameasjaks toetada noorsootöötajaid noorte mitteformaalse õppimise juhendamisel – toetada seminaridega, koolitustega, õppematerjalidega, toetada eneseanalüüsimisel, kogemuste vahetamisel?

Ilona jutustab oma loo ja julgustab noorsootöötajaid noori innustama õppima mitteformaalsetes keskkondades, mitteformaalsetel viisidel ja leidma võimalusi noore õppimise toetamiseks lähtudes nende huvidest ja vajadustest.

Lii Araste, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia kogukonnatöö assistent

Hea mitteformaalne haridus, äge noorsootöö – mis see on ja mida selleks vaja läheb? Lii mõtiskleb nende küsimuste üle ja võtab kokku, et hea mõtteformaalne õppimine on selline, kus sinu süda, sinu pea ja sinu käed on võrdselt seotud.

Ivika Uslov, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuht

Noorsootöö üks võlu on mitteformaalne õpe ja selle võimalused, mis rikastavad noore igapäevaelu ja toetavad teda formaalse õppe juures just läbi praktiliste kogemuste – märgib Ivika, ja toob mitmeid näiteid noortekeskuste tegevustest.

Ene Liivand, Kolga kooli huvijuht

Ene on oma mõtetes jaganud mitteformaalse õppimise kolmeks osaks: eesmärgistamine, tegevus ja analüüs. Mida nendest me teeme kõige enam ja mida vähem? Igapäeva kontekstis võrdleb Ene mitteformaalset õppimist viisakusega ilma milleta ei saa ja mida on vaja aeg-ajalt endale meelde tuletada.

Kristi Jüristo, koolitaja

Kristi mõtiskleb selle üle, kuidas noorsootöö mainet avalikkuses mõjutada, kuidas noorsootöö tugevust ja sisu edasi anda? Kuidas noorsootööst peaks rohkem rääkima? Kuidas jõuda kõlapinnani – noorsootöö kui noort arendav meetod, keskkond ja tegevusviis? Selleks salarelvaks peab Kirsti just mitteformaalset õppimist.

Lisaks toob Kristi välja, mis noorsootöös on mitteformaalse õppimise puhul tugevused ja mis vajaks veel arendamist ning võtab kokku, et mitteformaalne õppimine peab olema eesmärgistatud nii õppija enda kui selle tegija poolt, vastavalt ellu viidud, analüüsitud ja hinnatud.

Vaata videot: