Eesti Noorsootöötajate Kogu liikmeks astumiseks on nüüd meie veebilehel astumise veebivorm: https://enk.ee/organisatsioon/liikmed/liikmeks-astumine/

Kui soovid liikmeks astuda või soovitada liikmelisust mõnele oma heale kolleegilile, siis seda vormi palumegi julgelt kasutada ja kolleegidele jagada.

ENK on mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärk on noorsootöö ja noorsootöötajate professionaalne arendamine.
Meil on juba 90 liiget.