Noorsootöötajate coach´ide pank - Eesti Noorsootöötajate Kogu

Siit lehelt leiad meie tublide noortevaldkonna coachʼide kontaktid. Võta julgelt ühendust, kui tunned, et vajad oma igapäevases töös abi professionaalse arengu toetamisel, eesmärkide seadmisel ja nendeni jõudmisel. Püüame olla sulle abiks ning viia sind kokku parima coachʼiga.


Coaching on vestlusel ja protsessil põhinev töösooritust toetav nõustamine. Coach’ide pank pakub individuaalseid coaching’u sessioone noorsootöö valdkonnas tegutsevatele juhtidele ja spetsialistidele.


Individuaalne coaching võimaldab püstitada ja saavutada olulisi eesmärke:

  • treenida professionaalseid kompetentse,
  • arendada ennast ja meeskonda,
  • võtta vastu töösuhetega seotud väljakutseid.

Coach’ide panga loomist ja toimimist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse projekti „Coach’i mind!“ ja Eesti Noorsootöötajate Ühenduse projekti „Siht ja Kõuts“ raames.

Videod


Registreerimine

  1. Tutvu esmalt sellel lehel allpool meie coach’ide profiiliga ja tee oma valik.
  2. Coaching’ule registreerimiseks täida palun ankeet, kuhu märgi ka oma esimene ja teine eelistus coach’i suhtes.

Kuidas edasi?

Vastame sulle tavaliselt kümne päeva jooksul ja võimalusel püüame sinu soovidega arvestada.

Lõplik otsus sõltub eelkõige coach’ide töögraafiku täituvusest.

Coaching koosneb tavaliselt kuni kuuest kohtumisest ja kestab kolm kuni kuus kuud.

Üldjuhul kestab coaching‘u sessioon üks tund.

Kohtumiste ajakava pannakse paika sinu ja coach’i koostöös. Võimalik on kavandada sessioonid Skype’i vahendusel, kuid kindlasti saadakse kokku esimesel ja viimasel kohtumisel.

Hind

Eesti Noorsootöötajate Kogu liikmetele on coaching tasuta.

Teistele on kuue sessiooni hind 400 eurot.

Lisainfo

Küsimuste korral võta meiega julgelt ühendust: info@enk.ee.


Ilona-Evelyn Rannala, Anu Allekand ja Kaisa Orunuk on Academy of Executive Coaching’u diplomeeritud coach’id, kes pakuvad coaching’ut ka väljaspool Eesti Noorsootöötajate Kogu.

Meie coach’id


Ilona-Evelyn Rannala

Ilona-Evelyn RannalaOlen õppinud sotsiaaltööd ja omandanud doktorikraadi Tallinna Ülikoolis 2014. aastal. Minu doktoritöö uuris dialoogilisust töös riskikäitumisega noortega. Nüüdseks olen liikunud oma tööelus ülikooli ja õpetan tulevasi noorsootöötajaid, samal ajal kureerides ka noorsootöö magistriõppekava. Varasemalt töötasin 13 aastat kohalikus omavalitsuses noorsootööd juhtides, arendades ja korraldades. Mitmekülgsus, uued mõtted ja ideed, innovatsioon, teistmoodi tegemine, koostöö kõige ootamatumatel viisidel ja hea sünergia – need on märksõnad, mis iseloomustavad minu töötegemist ja mõtteviisi kõige paremini. Olen püüdnud neid märksõnu rakendada ka vabatahtlikus töös Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse liikmena. Coaching tuligi mu ellu läbi Kogu tegevuste ning osutus väga sobivaks töömeetodiks, millega heal meelel edasi tegelen ning innustan teisi uutele radadele, arenguhüppesse ja professionaalse kasvamise teele. Coach’in noorsootöötajaid ja kõiki teisi huvilisi.

Minuga võib ühendust võtta: ilona-evelyn.rannala@tlu.ee.


Anu Allekand

Anu AllekandOlen noorsootöö arendusjuht Kaitseliidus, kuhu kuuluvad ainult väga head inimesed. Inimesed, kes teevad tihti rohkem kui peavad. Sellepärast on mu töö võrratult võimalusterohke ja täis häid emotsioone. Coach’ina usun, et inimesed on kõik kui loovuse lätted. Tuleb lihtsalt leida nõu, et sellest ammutada. Ja ma tean, et hall on ka värv ehk et mõnikord lahendused ei ole silma-peast-torkavad, vaid nad tulevad ajastatult. Aga nad tulevad!

Minuga võib ühendust votta: Anu.Allekand@gmail.com.


Kaisa Orunuk

Kaisa OrunukMinu tööalane tegevus on keerelnud inimeste ja organisatsioonide arendamise ümber. Viimastel aastatel olen pühendunud laste ja noorte valdkonna projektide juhtimisele. 2019. aastast töötan Tallinna Spordi- ja noorsooametis ning toetan linna kümne noortekeskuse tööd. Coach’imise vastu olen tundnud huvi alates 2008. aastast. See aitab seada tegevusele fookust, tuua inimesest endast välja tema potentsiaali ja tõsta tegutsemise motivatsiooni. Minu coachee’d on pidanud sessioonide tulemusel oluliseks: julgust muutusi teha, enesejuhtimise (aja juhtimise) paranemist, töö-eraelu tasakaalu tõusu, selgust eesmärkides, fookuses, planeerimises, oskust anda endale aega ja olema vähem kärsitu. Olen läbinud coaching‘u kursuse diplomiprogrammi ja alates 2020. aastast olen AoEC poolt akrediteeritud coach.

Minuga võib ühendust võtta: kaisa.orunuk@gmail.com.


Urmo Reitav, Heili Griffith, Maarja-Liisa Toost, Silvi Laidro, Krista Allik ja Piret Eit läbisid 2019. aasta sügisel Academy of Executive Coaching’u Coaching Skills Certificate programmi ning pakuvad coaching‘ut ENKi liikmetele tasuta.


Heili Griffith

Lõpetasin 2019. aastal magistriõpingud Tallinna Ülikooli Noorsootöö korralduse õppekaval ning töötan Eesti Noorsootöötajate Kogus tegevjuhina. Minu magistritöö keskendus noorsootöötaja rollile, mistõttu sain hea ülevaate noorsootöötajate tänastest suurimatest tööalastest väljakutsetest. Tean, et üle Eesti tegutsevad mitmed tublid ja entusiastlikud noorsootöötajad, kes vajaksid mõnikord enda ümber inimesi, kes keerulisematel aegadel julgustaks ja aitaks raskematele olukordadele lahendusi leida. Coaching võimaldabki võtta aega reflekteerimiseks ja loovate lahenduste leidmiseks, et seeläbi ise areneda ja kasvada.
Enda kohta ütleksin, et olen seiklushimuline ja uutele väljakutsetele lähen vastu pigem põnevusega. Usun, et erinevad väljakutsed elus – olgu need isiklikku või professionaalset laadi – venitavad ja arendavadki meid kõige rohkem. Seetõttu panengi end pärast 2019. aasta sügisel läbitud coaching‘u algkursust proovile ja toetaksin hea meelega ENKi liikmeid läbi coaching‘u.
Minuga võib ühendust võtta: Heili@enk.ee.

Piret Eit

Töötan Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias (TÜVKA) noorsootöö metoodika
õppejõuna ja õpetan tulevastele huvijuhtidele noorsootööd ja elamuspedagoogikat
välitegevuste, seikluskasvatuse ja laagrites osalemise kaudu.

Olen lõpetanud 1993. aastal geoloogia eriala (võrdsustatud magistriga) Tartu Ülikoolis, kus alustasin seiklemise ja välitegevustega alpiklubis „Firn“. Peale ülikooli sai minust huvikoolis matkaringi juhendajana ja seikluskasvatuse programmide eestvedaja. 2002/03 õ.-a. läbisin TÜVKA seiklusinstruktori koolitusaasta. Aastast 2010 oman nüüdseks uuendatutud noorsootöötaja 7. taseme kutset. 2012 aastal kaitsesin magistrikraadi „Noorsootöö ja sotsiaalne võrdsus“ (Master of Humanity) Soome rakenduskõrgkoolis HUMAK. Aastatel 2016-2019 olen täiendanud ennast psühholoogia ja nõustamise valdkondades. Mulle meeldib öelda Kurt Hahni sõnadega „Sinu puudused on sinu võimalused“ ja pean oluliseks avatust õppida igast olukorrast. Nii leian õiged lahendused koos teistega tegutsedes, seades meeskonna edu kõrgemale isiklikust saavutusest.

Minuga võib ühendust võtta: Piret.Eit@gmail.com.


Krista Allik

Minu esimene kokkupuude noorsootööga oli aastal 2010, kui asusin vabatahtlikuna juhtima Kolga noorkotkaste ja kodutütarde rühmasid. Alates aastast 2016 olen Kodutütarde Harju ringkonna ringkonnavanem. Kaitseliidu eriorganisatsioonis vabatahtlikuna osalemine on andnud põnevaid väljakutseid ja palju kogemusi.
Aastast 2014 töötan Kuusalu Noortekeskuses, olles viimased neli aastat noorsootöö koordinaatori ametikohal.  Oman laialdast kogemust noorsootöös, mul on noorsotöötaja 6. taseme kutse. Noorsootöö annab suurel hulgal positiivset energiat ja on piiramatute võimalustega.
Minuga võib ühendust võtta: Allik.Krista@gmail.com.

Silvi Laidro

Olen õppinud noorsootööd ja omandanud noorsootöö alase hariduse Tallinna Ülikoolis. Oman noorsootöötaja 7. taseme kutset ning olen olnud tegev noorsootöös viimased 12 aastat. Olen töötanud nii noorsootöötajana kui ka noortekeskuse juhina. Noorsootöö tuli minu ellu täielikult juhuslikult ja ma kiindusin sellesse – pole midagi paremat kui näha noore silmis rõõmu iga õnnestunud tegevuse üle ja teada, et oled panustanud omalt poolt kõik noore arengusse ning toetanud igal viisil. Olen oma töös paindlik ja lähenen igale olukorrale loominguliselt pidades silmas eelkõige noorte heaolu.
Coaching tuli minu ellu juhuslikult ning mul on hea meel, et otsustasin sellega tutvuda. Coaching aitab mul endal edasi minna kui ka toetada oma tuttavaid neile rasketes olukordades.
Minuga võib ühendust võtta: Silvilaidro@gmail.com.

Maarja-Liisa Lepsalu

Mul on selja taga kümme aastat kogemust, mil olen sära silmil panustanud oma energiat noorsootöö valdkonda – rääkinud ise õpilasena kaasa maakondlikul tasandil noortepoliitikas, vastutanud noortegruppide eest nii noortelaagris kasvatajana kui ka õpilasmalevas rühmajuhina, inspireerinud huvijuhina koolinoori õpikeskkonna loomisel, toetanud karjääriõpetuse õpetajana elluastujaid oma raja leidmisel ning koordineerinud ja arendanud noorsootööspetsialistina avatud noortekeskuse tööd.

Noorsootöö on põnev, ent väga vastutusrikas valdkond. Kui oled valinud oma kutsumuseks töö noortega, oled ühtlasi teinud otsuse pidevalt õppida ja areneda ning olla teadlik ja ennastjuhtiv nii töö- kui eraelus.

Väärtustan uudishimu, elukestvat õpihimu ning jätkuvat eneseületamist. Minu missioon coach’ina on olla inspireeriv partner ning julgustada oma potentsiaali kasutama.

“Sa oled palju kordi julgem ja targem, kui sa arvad, ja palju tugevam, kui sa endale tundud”. (Karupoeg Puhh)

Minuga võib ühendust võtta: MaarjaLiisaToost@gmail.com.