Eesti Noorsootöötajate Kogu tegevjuht

Heili Griffith heili@enk.ee, 5827 5130

Töö kirjeldus:

Eesti Noorsootöötajate Kogu igapäevase töö korraldamine.


Kutse väärtustamise suunajuht

Eilika Mätas eilika@enk.ee, 5388 6727

Töö kirjeldus:

Kutse andmise korraldamine noorsootöötajatele, Eesti Noorsootöötajate Kogu juurde kutse-eetika komisjoni moodustamine ja selle töö korraldamine ning arendamine.


Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatusse kuuluvad:

Juhatuse esimees

Kadi Bruus kadi.bruus@enk.ee

Töö kirjeldus:

Juhatuse töö juhtimine koostöös tegevjuhiga. Samuti meeskonnatöö toetamine, eelarve ja tegevuskava koostamine ning ühekordsed rahastustaotlused, aruanded ja lepingud. Lisaks on juhatuse esimehe vastutada koostöö arendamine eestkoste ja huvikaitse teemal.

Lisaks on Kadi ülesandeks noorsootöö kvaliteet ja mõju, kohaliku omavalitsuse tasandi koostöö ja selle arendamine, sh koostöö teiste katusorganisatsioondega (nt Eesti Linnade ja Valdade Liit jt).


Juhatuse liikmed

Ilona-Evelyn Rannala ilona.rannala@gmail.com

Töö kirjeldus:

Noorsootöötajate professionaalsuse toetamine: sh koolituste algatamine, õppematerjalide koostamine, coachingu ja mentorluse arendamine, kutse-eetika tutvustamine, uuringute läbiviimine, mitteformaalse õppe edendamine noorsootöös.


Liisa Lints lliisa.pett@gmail.com

Töö kirjeldus:

Uute liikmete värbamine ning olemasolevate kaasamine. Pöördumiste ja arvamuste kirjutamine ning esitlemine ja eelnõude tagasiside koondamine.


Maris Uusküla maris.uuskyla@gmail.com

Töö kirjeldus:

Uute liikmete värbamine ning olemasolevate kaasamine. Pöördumiste ja arvamuste kirjutamine ning esitlemine ja eelnõude tagasiside koondamine.


Edgar Schlümmer edgar.schlummer@gmail.com

Töö kirjeldus:

Noorsootöötaja kutse arendamine ja kutse andmise korraldamine, rahvusvaheline koostöö Euroopa noorsootöötajate võrgustiku loomiseks ning eestkoste ja huvikaitse teemadel juhatuse toetamine.