Eesti Noorsootöötajate Kogu tegevjuht

Heili Griffith heili@enk.ee, 5827 5130

Töö kirjeldus:

Eesti Noorsootöötajate Kogu üldine tegevmeeskonna juhtimine, töörühmade töö korraldamine, koolituste ja seminaride kavandamine ja läbiviimine ning igapäevase töö korraldamine.


Kutse väärtustamise suunajuht

Eilika Mätas eilika@enk.ee, 5388 6727

Töö kirjeldus:

Kutse andmise korraldamine noorsootöötajatele, Eesti Noorsootöötajate Kogu juurde kutse-eetika komisjoni moodustamine ja selle töö korraldamine ning arendamine.


Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatusse kuuluvad:

Juhatuse esimees

Kadi Bruus kadi.bruus@enk.ee

Vastutusalad:

Eesti Noorsootöötajate Kogu poolt koostöö eestvedamine:

-kohalike omavalitsuste ametnikeg ja noorsootöötajatega (lisaks Eesti Linnade ja Valdade Liiduga);
-noortevaldkonna katusorganisatsioonidega;
-Eesti Noorteühenduste Liiduga noortevolikogude ja -osaluse ning -poliitika teemal.

Lisaks dokumentide allkirjastamine, lepingute sõlmimine jm administratiivtöö.


Juhatuse liikmed

Birgit Kelement kelementbirgit@gmail.com

Vastutusalad:

Noorsootöötaja kutse taotlemise ja noorsootöötaja professionaalsuse võimestamisega seonduva eestvedamine.


Kristina Masen masen.kristina@gmail.com

Vastutusalad:

Huvikaitsega, diginoorsootöö, meediakriitilisuse, LGBT+, väärtuste ja inimõigustega seonduva eestvedamine.