Eesti Noorsootöötajate Kogu eelkäijateks on Eesti Noorsootöötajate Ühendus (asutatud 1999) ja Eesti Huvijuhtide Liit (asutatud 2000).


Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) sündis pikkade läbirääkimiste ja mitmete ühiste mõttetalgute käigus. ENKi aluseks on teadmine, et nii huvijuhid koolis kui ka noorsootöötajad muudes organisatsioonides töötavad ühiste eesmärkide nimel ja ühistele väärtustele toetudes ning ühine organisatsioon on professionaalse kasvamise heaks platvormiks.


Eesti Noorsootöötajate Ühendus ja Eesti Huvijuhtide Liit panid 21. mail 2016 Pärnus ametlikult n-ö leivad ühte kappi. Tunnistajateks olid kutsutud nii liikmed, partnerid kui ka toetajad. Meeleolukal ühinemispäeval peeti kõnesid, kuulati ja vaadati noorte esinemisi, omandati uusi teadmisi ja peeti arutlusi tuleviku üle.

Eesti Noorsootöötajate Ühenduse ajaloost

Eesti Noorsootöötajate Ühenduse tegevustest ülevaade alates organisatsooni asutamisest 1999. aastal kuni 2016. aastani. Teder, Lianne. (2017). Eesti Noorsootöötajate Kogu ajalooline ülevaade sünnist tänapäevani. Teadmine ja praktika noorsootöös. Noorsootöö artiklite kogumik

Eesti Huvijuhtide Liidu ajaloost

Eesti Huvijuhtide Liidu tegevustest ülevaade alates organisatsiooni asutamisest 2000. aastal kuni 2016. aastani.