Eesti Noorsootöötajate Kogu hakkab tutvustama noorsootöötaja kaheksat ametit 15-19-aastastele noortele interaktiivsetes töötubades.

Tutvustamisele tuleb kaheksa noorsootöötaja ametit, mille puhul saavad noored teadmisi nende eripäradest, konkreetsetest tööülesannetest ja töövõtetest ning võtmeoskustest:

1)    avatud noortekeskuse noorsootöötaja;
2)    kooli huvijuht;
3)    ringijuht;
4)    huvikooli õpetaja;
5)    maleva rühmajuht ja/või noortelaagri kasvataja;
6)    rahvusvahelise noorsootööga tegelev noorsootöötaja;
7)    mobiilne noorsootöötaja;
8)    noorsootöötaja kultuuriasutustes.

“Noorsootöötaja ametit tutvustava töötoa mõte on anda aimdus noorele selle ameti erinevatest võimalustest ja suundadest. Töötoa läbinud noor on teadlik, et noorsootööd saab teha paljudes erinevates asutustes (kool, huvikool, tänav jne) ning mõistab, et see on amet, mis vajab ettevalmistust,” selgitas töötubade eesmärki Eesti Noorsootöötajate Kogu projektijuht Minna Kohjus.

Noorsootöötaja ametit tutvustatakse noortele nii virtuaalreaalsuse kui ka liitreaalsuse tehnoloogiate abil ning praktiliste noorsootöös ettetulevate tegevuste läbimängimise kaudu.

Kohjus lisas: „Töötoas proovitakse läbi erinevaid virtuaalseid lahendusi, kus osalejatele võimaldatakse olla probleemolukordade nn peremehed, kes teevad valikuid ja langetavad otsuseid. Virtuaalreaalsus on hea võimalus noorel ka päriselt läbi proovida, milliste olukordade ja valikutega peab noortega töötav inimene teinekord silmitsi seisma. Tegemist on põneva töötoaga, kus rollid on vahetunud ja noor saab hetkeks järgi proovida üht võimalikku karjääri.“

Haaravate lahenduste koostööpartnerid on Maru VR Production OÜ ja Subatomic OÜ kaasates mitmeid noorsootöö valdkonna eksperte. Samuti tehakse koostööd noorsootöö erialasid õpetavate kõrgkoolidega.

Eesti Noorsootöötajate Kogu tegevjuht Kaisa Orunuk märkis: „Noorsootööalast kõrgharidust on võimalik omandada kolmes Eesti linnas: Tallinnas, Viljandis ja Narvas. Soovime, et töötoad oleksid noortele atraktiivsed ja innustaksid kaaluma noorsootöötajaks õppimist Eesti ülikoolides.“

Uute töötubadega saavad noored tutvuda juba selle aasta lõpus ja järgneval kahel aastal. Noorsootöö- ja haridusasutuste kontaktisikud ning info- ja karjäärimesside korraldajad on oodatud koostöösoovidest teada andma Eesti Noorsootöötajate Kogu projektijuhile (Minna Kohjus, e-post: minna.kohjus@enk.ee).

Lisainfo:

Noorsootöötaja töötubade riigihanke võitis Eesti Noorsootöötajate Kogu

Noorsootööd õpetavad ülikoolid

Foto autor: Marii Joala Töötoa ettevalmistused – virtuaalreaalse elamuse võttepäev. Tootjafirma: Maru VR Productions

Interaktiivseid töötube noorsootöötaja ametiga tutvumiseks rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames. Eesti Noorsootöötajate Kogu koostööleping Eesti Noorsootöö Keskusega sõlmiti riigihanke tulemusena ja kestab 2020. aasta lõpuni.

Meist meedias:

Tallinna noorteinfo veebileht, 9.11.2018

Delfi Kasulik teemaleht, 23.11.2018

Geeniuse digiportaal, 23.11.2018

Haridus- ja Teadusministeerium, 23.11.2018