Uudised

Aune Suve-Kütt: “Just refleksiooni käigus võtab noorsootöötaja omaks uued teadmised”

Aune Suve-Kütt on noorsootöötaja enda sõnul juba aastast 1992, kui temast sai Eesti Skautide Maleva hundujuht. Eesti Noorsootöötajate Kogu liige ja tänavu suvel Tallinna Ülikooli noorsootöö korralduse magistriõpingud lõpetanud Aune Suve-Kütt töötab igapäevaselt kohalikus omavalitsuses noorsootööd korraldades ning usub, et pikk valdkondlik töökogemus ja ülikooli magistriõpingud on teda professionaalses arengus tugevasti aidanud. Seda nii valdkonna […]

Kooli ja noorsootöö koostööst võidavad noored

Märkamatult on kevadise eriolukorra järel kätte jõudnud uus kooliaasta. Kindlasti mõtisklevad nii mõnedki, kes hariduse ja noorsootöö valdkonnas tegutsevad ärevusega, milline saab olema eelseisev õppeaasta ning hooaeg noortega töös. Eesti Noorsootöötajate Kogu tegevjuht Heili Griffith arutles kooliaasta eel, milline võiks alanud õppeaastal koostöö kooli ja noorsootöö vahel välja näha ning kuidas sellega algust teha. Kui […]

Mis on coaching ja milleks seda vaja?

Praktiliselt igasugust erialast (aga mitte ainult) väljakutset või arenguvajadust saab lahendada coaching’u toel. Coaching on hea meetod professionaalseks enesearenguks, sh arenguvajaduste mõistmiseks. Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse liige ja coach Ilona-Eveyn Rannala annab põhjaliku ülevaate, miks noorsootöös coaching vajalik on. Nagu kirjeldab noorsootöötaja kutsestandard, hea noorsootöötaja „…analüüsib ennast ja oma tööd, kasutades erinevaid meetodeid; annab ja […]

Iren Hansen: “Õpingute jooksul läbitud praktika laiendasid silmaringi ning andsid kätte õiged suunad ja töövahendid.”

Iren Hansen lõpetas sel kevadel Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kogukonnahariduse ja huvitegevuse eriala ning kuulub ka tänavu suvest alates Eesti Noorsootöötajate Kogu ridadesse. Vestlesime Ireniga tema noorsootöö õpingutest, ülikooli jooksul läbitud praktikatest ja sellest, kuidas see kõik on aidanud tal noorsootöö valdkonda tervikuna paremini tundma õppida. Tutvusta end väga lühidalt, mis eriala õppisid ja kus […]

Eve-Liina Laane: „Igale noorele on vaja vähemalt ühte inimest, kes temasse usub.”

Eve-Liina Laane on värske Eesti Noorsootöötajate Kogu liige, kes äsja lõpetas Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kogukonnahariduse ja huvitegevuse eriala. Eve-Liina spetsialiseerus õpingute ajal seikluskasvatuse ehk elamuspedagoogika suunale. Hetkel töötab ta noorsootöö spetsialistina Põhja-Sakala Noorte Tugilas ja lisaks tegevusjuhendaja-noorsootöötajana SA Viljandi haigla laste- ja noorukitepsühhiaatria osakonnas. Rääkisime Eve-Liinaga tema õpingutest ning sellest, kuidas ta õpitut oma […]

ENKi liige Kätlin Merisalu uuris oma magistritöös noorsootöö sõnumeid

Eesti Noorsootöötajate Kogu liige Kätlin Merisalu kaitses äsja Tallinna Ülikoolis oma magistritööd noorsootöö korralduse erialal, kus uuris noorsootöö organisatsioonide sõnumeid massimeedias. Palusime Kätlinil tutvustada oma uurimistööd lähemalt ning küsisime ka, kuidas õpingud noorsootöö magistriõppes teda noorsootöötajana muutnud on. Palun tutvusta lühidalt oma magistritööd? Mida uurisid ja teada said? Minu magistritöö teema on “Noortevaldkonna organisatsioonide poolt […]

Arhiiv