Uudised

Milleks meile kutse-eetika?

Kuidas reflekteerib noorsootöötaja kutse-eetikat? Mida see dokument noorsootöötaja igapäevakontekstis tähendab? Selle ja muu olulise üle arutleb Eesti Noorsootöötajate Kogu liige Tiina Sinijärv. Noorsootöötaja kutse-eetika on praktiline ja kirjeldab lahti noorsootöötaja igapäevatööks vajalikud printsiibid, väärtused, lähtekohad praktiliste situatsioonide ja probleemide lahendamiseks. Kindlasti ei ole see pelgalt teoreetiline materjal, mis omaette kutsestandardis kirjas seisab. Noorsootöötaja kutse-eetika on […]

Kuidas kavandada tegevusi koos noortega? Kahe noorsootöötaja vaade

Noorsootöötajatena teame ja tunneme noorsootöötaja kutse-eetika põhiteese. Kas ja kui palju me aga igapäevatöös neid endale teadvustame või neid endale reflekteerime? Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse liikmed Anneli Meisterson ja Maris Uusküla võtsid ette ja analüüsisid enda igapäeva töökogemuste varal kutse-eetika üht teesi, mille järgi noorsootöötaja peab olema aus ja avatud noorsootöö eesmärkide ja meetodite osas […]

Koolitaja Maarit Vabrit-Raadla: Mentorlus on õppimis- ja arengupartnerlus, mis on kasulik mõlemale osapoolele

Sellest, mis täpsemalt on mentorlus, kuidas see erineb coach’ingust ning kuidas mentorlust planeerida ja oma töökohas rakendada, räägib täpsemalt koolitaja ja mentor Maarit Vabrit-Raadla. Mentorlus on suhe, kus kogenum või suuremate teadmistega inimene aitab suunata vähem kogenud või uusi teadmisi vajavat inimest. Tavaliselt on mentorluses kaks osapoolt – mentor ja mentii. Mentor on omas valdkonnas […]

Tulemas on noorsootöötajate baaskoolitus

Eesti Noorsootöötajate Kogu koostöös SA Archimedes noorteagentuuriga esmakordselt sel sügisel noorsootöötajate baaskoolitust. Koolitus toimub ühe õppeaasta vältel ja neljal korral kohtutakse Tartus. Noorootöötajate baaskoolitusel on veel viis vaba kohta. Kui oled huvitataud osalemast, siis edasta oma osalemise soov koos hiljemalt 30.10 meiliaadressile Piret.Soosaar-Maiberg@archimedes.ee ja lisa juurde järgnev info: nimi, töökoht, kui pikk on sinu noorsootöö […]

Mentorlus – kellele ja milleks?

2020. aasta sügisel korraldas Eesti Noorsootöötajate Kogu noorsootöötajatele mentorluse baaskoolituse, et tõsta teadlikkust mentorlusest ja selle tõhususest nii igapäevases töös kui ka pikemate tööalaste eesmärkide seadmisel. Koolituse järel oli soov luua Eesti Noorsootöötajate Kogu mentorite pank, kuhu kuuluksid mentorlusest huvitatud ja edukalt koolituse läbinud noorsootöötajad. Sellest, mis on mentorlus, mida uut mentorlite koolitusel õpiti ja […]

Aune Suve-Kütt: “Just refleksiooni käigus võtab noorsootöötaja omaks uued teadmised”

Aune Suve-Kütt on noorsootöötaja enda sõnul juba aastast 1992, kui temast sai Eesti Skautide Maleva hundujuht. Eesti Noorsootöötajate Kogu liige ja tänavu suvel Tallinna Ülikooli noorsootöö korralduse magistriõpingud lõpetanud Aune Suve-Kütt töötab igapäevaselt kohalikus omavalitsuses noorsootööd korraldades ning usub, et pikk valdkondlik töökogemus ja ülikooli magistriõpingud on teda professionaalses arengus tugevasti aidanud. Seda nii valdkonna […]

Arhiiv