• Eesti Noorsootöötajate Kogu slide

Uudised

Lõppes KOV noorsootöö spetsialistide arenguprogramm

Eesti Noorsootöötajate Kogu eestvedamisel toimus veebruarist kuni juunini 2022 KOV noorsootöö spetsialistidele suunatud arenguprogramm, kus osalesid noortevaldkonna töötajad, kes tegelevad igapäevaselt noortevaldkonna, sh võrgustikutöö arendamisega enda kohalikus omavalitsuses. Programm koosnes kolmest koolitusmoodulist, kus osalejad said oma oskusi täiendada meeskonna- ja võrgustikutöö, strateegiliste protsesside juhtimise ning meediasuhluse ja -kirjaoskuse teemadel. Lisaks toimusid veebikohtumised, kus arutleti rahvusvaheliste […]

ENK võttis vastu parlamendivalimiste platvormi ja alustab palgaläbirääkimisi

Täna, 14. juunil 2022 Tartus toimunud Eesti Noorsootöötajate Kogu üldkoosolekul võeti vastu esimene riigikogu valimiste platvorm, mis ootab meie parlamendi kandidaatidelt suuremat tähelepanu noorte paremaks kaasamiseks ning noorsootöö ja noorsootöötajate olukorra parandamiseks. Samuti otsustati üldkoosolekul alustada noorsootöötajate palgaläbirääkimisi riiklikul ja kohalikul tasandil. Valimiste platvorm sisaldab muu hulgas näiteks noorte valimisea langetamist riigikogu ja Euroopa parlamendi […]

Loe kõiki uudiseid

Blogi

Erialased teadmised ja oskus neid edastada on noorsootöö maine võti

“Noorsootöö on oma loomult üles ehitatud suhtlemisele: eelkõige tähenduslikele vestlustele. Noorsootöös algab kõik hea usaldusliku kontakti loomisest noorega ning seda usaldust ja kontakti tuleb osata ka hoida,” kirjutab ENKi blogis juhatuse liige Ilona-Evelyn Rannala. See on vundament, millele ehitatakse hiljem mitmesugused õpimomendid, mis aitavad noorel end leida, teostada, areneda. Õpimomendid on mitteformaalõpe – eesmärgistatud ja […]

Noorsootöötaja professionaalse enesearengu võimalustest

Kuigi õppeaasta hakkab kohe lõppema, on neil, kel plaanis ülikooli astuda ja oma haridusteed jätkata, viimane aeg hakata mõtlema edasiõppimise peale. Muidugi on lisaks ülikoolis õppimisele veel ka teisi võimalusi, kuidas ennast arendada, arutleb Eesti Noorsootöötajate Kogu tegevjuht Heili Griffith ENKi blogis. Noortevaldkonna arengukava 2021–2035 üks strateegilisi eesmärke on tagada kvaliteetne noorsootöö üle Eesti, et […]

Loe veel blogi