• Eesti Noorsootöötajate Kogu slide

Uudised

Heili Griffith: On tähtis olla neil teemadel kolleegidega avatud ja aus

Sel aastal tähistasime Eesti Noorsootöötajate Kogus noorsootöö nädalat noorsootöötaja kutse-eetika üle mõtiskledes. Usun, et ENKi liikmed on noorsootöötaja kutse-eetikasse kirjapanduga küll isegi kursis, sest üheks ENKi liikmeks olemise tingimuseks on kutse-eetikast lähtumine oma töös. Toetudes enda kogemusele saan öelda, et tihti võime me ju mingitest dokumentidest teadlikud olla ja neid ka mõnikord põhjalikumalt uurida, kui […]

Turvaline keskkond, kvaliteetne, mitmekesine ja uuenduslik noorsootöö

Noorsootöö teostus ja keskkond on turvaline, kvaliteetne, mitmekesine, uuenduslik, uute (lisa)väärtuste loomisele suunatud. Nende, noorsootöötaja kutse-eetika 6. teesis sõnastatud mõtete üle arutles Haridus- ja noorteameti peaekspert Eilika Mätas ning reflekteeris neid noorsootöötaja kutse taotlemise taustal. Noorsootöötaja otsib tagasisidet ja hinnangut töö kvaliteedi osas tegevustes osalejatelt ja kolleegidelt ning uuendab pidevalt oma oskusi ja teadmisi Noorsootöötaja […]

Mitteformaalõppest noorsootöös

Tallinna Ülikooli noorsootöö õppejõu ja uurijana olen jõudnud huvitavate tähelepanekuteni mitteformaalse õppimise kohta noorsootöös. Mitmed mitteformaalse õppimise sammud toimuvad noorsootöös mõnevõrra läbipõimunumalt kui me aga tavapäraselt eeldame. Eelkõige on teistmoodi eesmärkide seadmine, mis on pikemaajalisem ning mõnevõrra vähem nähtav kui näiteks traditsioonilistes huviringides, kus õpiväljundid on sageli ette määratud. Miks see nii on? See on […]

Kuidas hoida end kursis noorte elu tegelikkusega?

Noorsootöötajatel on privileeg olla noortele üsna lähedal, õppida tundma nende argipäeva neile harjumuspärases keskkonnas. See saab suuresti toimuda seetõttu, et noorsootöös osalevad noored vabatahtlikult ning noorsootöö on ajas ja ruumis paindlik ning noortele üsna hõlpsasti kättesaadav. Noored tulevad noortekeskusesse vaba tahte alusel. Osalevad laagris või malevas, sest soovivad oma vaba aega seal veeta. Niisamuti kohtuvad […]

Tõenduspõhisest noorsootööst noorsootöö kutse-eetika valguses

Noorsootöö põhimõtted sätestavad, et noorsootööd tuleb teha noorte jaoks, koos noortega, neid kaasates ning põhineb noorte vabal tahtel, osalusel ja toetab noorte omaalgatust. Arvan, et iga noorsootöötaja, kes teeb oma tööd südamega, teab neid põhimõtteid une pealt. Samuti on põhimõtetes kirjas, et noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest. Võiks eeldada, et need samad […]

Kelly Grossthal: Kui süda on soe ja lööb nagu vaja, siis on ka inimõigustel noorsootöös lootust

Noorsootöötajana puutume inimõiguste valdkonnaga omajagu kokku. Nii toob ka noorsootöötaja kutse-eetika noorsootöösse inimõiguste mõõtme. Tunnistades inimõiguste olemasolu noorsootöös, tunnistame ühtlasi noorte õigusi inimestena ning tõdeme, et iga noor on väärtus, oma rõõmude, murede, eripärade ja unistustega.  Südamega noorsootöötaja kaitseb ja edendab inimõigusi, isegi kui  igapäevaselt pole põhjust teemale mõelda. Ka rahuajal pole maailm alati roosiline, […]

Arhiiv