• Eesti Noorsootöötajate Kogu slide

Uudised

Coaching aitas leida julgust endas mitte kahelda

Liis Enson on Eesti Noorsootöötajate Kogu liige, kes töötab koolis huvijuhina. Uurisime Liisilt, mida ta arvab coaching‘ust, millal võiks noorsootöötaja oma tööelus vajada coaching‘u abi ning palusime ühtlasi jagada ka omaenda kogemust coachee‘na. Milline oli Sinu varasem ettekujutus coaching‘ust? Esimest korda coaching‘ust kuuldes ei olnud mul päris õiget ettekujutust. Esialgu olin skeptiline, mõtlesin, et kas […]

Coach julgustab leidma oma rada

Kaisa Orunuk on Eesti Noorsootöötajate Kogu liige ja kogenud coach. Coach’imise vastu on Kaisa huvi tundnud juba alates 2008. aastast ning tema sõnul aitab coach’ing seada tegevusele fookust, tuua inimesest endast välja tema potentsiaali ja tõsta tegutsemise motivatsiooni. Kirjelda lühidalt, mis on coaching ja miks seda vaja on? Coaching on vestlus, kus saab lahendusi leida keerukates olukordades, […]

Noored õppisid virtuaaltöötubades tundma noorsootöötaja ametit

Rohkem kui kaks aastat tagasi alustas Eesti Noorsootöötajate Kogu koostöös Maru VR Production OÜ ja Subatomic OÜ-ga projektiga „Interaktiivsed töötoad noortele noorsootöötaja ametite tutvustamiseks“, mis tänaseks päevaks on edukalt lõppenud. Töötubadega sooviti tõsta noorte karjääriteadlikkust noorsootöö valdkonnas ning tutvustada laiemale avalikkusele noorsootöötaja ameti mitmekülgsust. Töötubades kasutati eri meetodeid ning töötoa atraktiivsust tõstis kindlasti nii virtuaal- […]

Mis on kovisioon ja milleks seda vaja?

Miks planeerida oma töökollektiivis kovisiooni? Sellest, mis aga täpsemalt on kovisioon ning kuidas selle abil meeskonnas tööd efektiivsemaks muuta, räägivad lähemalt Viimsi noortekeskuse juht ja noorsootöötajad. Mis on kovisioon? Kovisioon on meetod, mis sobib samasisulist tööd tegevatele meeskondadele erinevate tööalaste olukordade lahendamiseks. Lisaks konkreetsete töös ette tulevate situatsioonide lahendamisele loob kovisioon võimaluse nii individuaalseks kui […]

Heili Griffith: On tähtis olla neil teemadel kolleegidega avatud ja aus

Sel aastal tähistasime Eesti Noorsootöötajate Kogus noorsootöö nädalat noorsootöötaja kutse-eetika üle mõtiskledes. Usun, et ENKi liikmed on noorsootöötaja kutse-eetikasse kirjapanduga küll isegi kursis, sest üheks ENKi liikmeks olemise tingimuseks on kutse-eetikast lähtumine oma töös. Toetudes enda kogemusele saan öelda, et tihti võime me ju mingitest dokumentidest teadlikud olla ja neid ka mõnikord põhjalikumalt uurida, kui […]

Turvaline keskkond, kvaliteetne, mitmekesine ja uuenduslik noorsootöö

Noorsootöö teostus ja keskkond on turvaline, kvaliteetne, mitmekesine, uuenduslik, uute (lisa)väärtuste loomisele suunatud. Nende, noorsootöötaja kutse-eetika 6. teesis sõnastatud mõtete üle arutles Haridus- ja noorteameti peaekspert Eilika Mätas ning reflekteeris neid noorsootöötaja kutse taotlemise taustal. Noorsootöötaja otsib tagasisidet ja hinnangut töö kvaliteedi osas tegevustes osalejatelt ja kolleegidelt ning uuendab pidevalt oma oskusi ja teadmisi Noorsootöötaja […]

Arhiiv