• Eesti Noorsootöötajate Kogu slide

Uudised

Vasta küsitlusele seoses ukraina noorte toetamisega noorsootöös

Head noorsootöötajad! Palume teil vastata küsimustele seoses ukraina noorte toetamisega noorsootöös. Teie vastused koondame kokku Haridus- ja Teadusministeeriumiga kohtumiseks, et arutada, milliseid ressursse ja tingimusi oleks noorsootöötajatele vaja luua ukraina noorte veelgi paremaks toetamiseks ja integreerimiseks Eesti ühiskonda ning kohalikku kogukonda. Teie vastuseid ootame hiljemalt 15. augustiks 2022. Vasta küsitlusele siin Rohkem infot: Heili Griffith […]

Lõppes KOV noorsootöö spetsialistide arenguprogramm

Eesti Noorsootöötajate Kogu eestvedamisel toimus veebruarist kuni juunini 2022 KOV noorsootöö spetsialistidele suunatud arenguprogramm, kus osalesid noortevaldkonna töötajad, kes tegelevad igapäevaselt noortevaldkonna, sh võrgustikutöö arendamisega enda kohalikus omavalitsuses. Programm koosnes kolmest koolitusmoodulist, kus osalejad said oma oskusi täiendada meeskonna- ja võrgustikutöö, strateegiliste protsesside juhtimise ning meediasuhluse ja -kirjaoskuse teemadel. Lisaks toimusid veebikohtumised, kus arutleti rahvusvaheliste […]

Loe kõiki uudiseid

Blogi

Maltal tunnustust otsimas – ühe noorsootöötaja koolituskogemus

2022. esimesel poolaastal alustasime Eesti Noorsootöötajate Kogus projektiga “European youth workers unite to empower youth and youth field – Youth worker is a lifestyle” (ENYWA), kus lisaks ENKile kui projekti juhtpartnerile osalevad veel noorsootöötajad kaheksast eri riigist. Esmalt tegime ühiselt algust noorsootöö tunnustamise analüüsi ja noorsootöö ühingute olukorra analüüsiga, samuti Euroopa katusorganisatsiooni loomise võimaluste analüüsiga […]

Erialased teadmised ja oskus neid edastada on noorsootöö maine võti

“Noorsootöö on oma loomult üles ehitatud suhtlemisele: eelkõige tähenduslikele vestlustele. Noorsootöös algab kõik hea usaldusliku kontakti loomisest noorega ning seda usaldust ja kontakti tuleb osata ka hoida,” kirjutab ENKi blogis juhatuse liige Ilona-Evelyn Rannala. See on vundament, millele ehitatakse hiljem mitmesugused õpimomendid, mis aitavad noorel end leida, teostada, areneda. Õpimomendid on mitteformaalõpe – eesmärgistatud ja […]

Loe veel blogi