Toetame Eesti Noorsootöötajate Kogus noorsootöötajate individuaalset ja meeskondlikku arengut nii coaching‘u, mentorluse, kovisiooni kui ka koolituste ja veebiseminaride näol. Meiega on oodatud liituma kõik noortega töötavad spetsialistid.

Noorsootöötajate toetamine - Eesti Noorsootöötajate Kogu

 

Digipank

Eesti Noorsootöötajate Kogu pakub võimalust täiendada oma digipädevusi! Selleks oleme loonud erinevate oskustega inimestest digipanga, kust iga huviline saab endale tellida meelepärasel ja vajalikul teemal koolituse – kas endale või kogu meeskonnale.

Telli digikoolitus ENKist


Coaching

Pakume noorsootöötajatele individuaalset coaching‘ut, mis võimaldab püstitada ja saavutada olulisi eesmärke, et:

  • treenida professionaalseid kompetentse,
  • arendada ennast (ja meeskonda),
  • võtta vastu töösuhetega seotud väljakutseid.

Coaching, teisisõnu ka kootsing, on vestlusel ja protsessil põhinev töösooritust toetav nõustamine ning seda pakuvad ENK-is kümmekond isikut, kellega saate tutvuda Coach’ide pangas.

Loe ka ühe noorsootöötaja kogemusest meie blogis: Coaching aitas leida julgust endas mitte kahelda”.

Coaching ENKist


Mentorlus

Mentorlus on kahesuunaline koostöösuhe, mis aitab avada mentii potentsiaali ja mis inspireerib ning toetab teda nii isiklike kui ka tööalaste eesmärkide saavutamisel.

  • See on suhe, kus kogenum inimene aitab vähem kogenud inimest.
  • On kindla tööalase fookusega.
  • See on õppimise ja arenemise partnerlus.

Ka Eesti Noorsootöötajate Kogus tegutsevad liikmed, kes pakuvad mentorlust. Kõik meie mentorid on läbinud 2020. aasta sügisel mentorluse baaskoolituse Estonian Businesse School’is. Tutvu ENKi mentorite pangaga siin.

Loe lähemalt ENKi blogist, mis on mentlus ja kellele see mõeldud on

Mentorlus ENKist


Kovisioon

Kovisioon on mõeldud noorsootöötajate gruppidele, kes teevad samasisulist tööd. Tegemist on arengumeetodiga, mille raames noorsootöötajad kui sarnase töö tegijad või sarnase rolli täitjad leiavad üksteise kogemuste ja teadmiste koondamisel lahendusi oma tööalastele olukordadele ning saavad üksteist toetada ja ergutada kogemustest õppima.

Kovisioon on tellimiseks sisekoolitusena. Huvi korral võtke palun ühendust info@enk.ee.

Kovisioon ENKist


Koolitused ja veebiseminarid

Toetame noorsootöötajate professionaalset arengut mitmesuguste koolituste ja veebiseminaride näol. Tutvu tulevaste koolituste ning seminaridega meie avalehel ürituste all.

Üritused ENKis