Toetame Eesti Noorsootöötajate Kogus noorsootöötajate individuaalset ja meeskondlikku arengut nii coaching‘u, mentorluse, kovisiooni kui ka koolituste ja veebiseminaride näol. Meiega on liituma kõik noortega töötavad spetsialistid.

Coaching

Pakume noorsootöötajatele individuaalset coaching‘ut, mis võimaldab püstitada ja saavutada olulisi eesmärke, et:

  • treenida professionaalseid kompetentse,
  • arendada ennast (ja meeskonda),
  • võtta vastu töösuhetega seotud väljakutseid.

Coaching, teisisõnu ka kootsing, on vestlusel ja protsessil põhinev töösooritust toetav nõustamine ning seda pakuvad ENK-is kümmekond isikut, kellega saate tutvuda Coach’ide pangas.


Kovisioon

Kovisioon on mõeldud noorsootöötajate gruppidele, kes teevad samasisulist tööd. Tegemist on arengumeetodiga, mille raames noorsootöötajad kui sarnase töö tegijad või sarnase rolli täitjad leiavad üksteise kogemuste ja teadmiste koondamisel lahendusi oma tööalastele olukordadele ning saavad üksteist toetada ja ergutada kogemustest õppima.

Kovisioon on tellimiseks sisekoolitusena. Huvi korral võtke palun ühendust info@enk.ee.


Koolitused ja veebiseminarid

Toetame noorsootöötajate professionaalset arengut mitmesuguste koolituste ja veebiseminaride näol. Tutvu tulevaste koolituste ning seminaridega meie avalehel ürituste all.