Projekti rahastab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur. Projekt lõpeb 2024.

Projekt toetab Euroopa Noorsootöö Agenda elluviimist ning lähtub otseselt 3. konvendil deklareeritud eesmärgist luua Euroopa Noorsootöötajate Ühendus.

Projektil on neli peamist eesmärki:

  • uurida probleeme ja parimaid praktikaid noorsootöö poliitilise, erialase ja õpitulemuste tunnustamiseks ning tugevdada noortevaldkonna strateegilist kommunikatsiooni, et parandada tunnustamist;
  • tõsta noorsootöö kvaliteeti ja innovaatilisust läbi parema vastastikuse õppimise, huvikaitse, koolituste arendamise, koostöö noorsootöötajate vahel Euroopas (nii EL-i kui ka Euroopa Nõukogu riikides), tugevamate sidemete loomine poliitika, teadmuse ja praktika vahel;
  • valmistada ette, luua ja juurutada üleeuroopaline noorsootöötajate võrgustik/ühendus, mis põhineb rohelisel ja innovaatilisel juhtimis- ja suhtlemisviisidel. Samuti analüüsida vajadusi ja võimalusi (roheliste ja digitaalsete) vahendite kasutamiseks vastastikkuseks õppimiseks, huvikaitseks, sise- ja välissuhtluseks, võrgustiku haldamiseks, omavaheliseks praktikate jagamiseks;
  • võrgustiku ja selle liikmete võimekuse suurendamine, sealhulgas arenduskoolituste paketid ja muud vajalikud teenused rahvuslike noorsootöötajate ühenduste ja noorsootöö kvaliteedi arendamise toetamiseks. 

Projektis toimub viis temaatilist koolitust, ilmub neli analüüsi ning toimub mitmeid teavitusüritusi.

2022. esimesel poolaastal alustati tööd noorsootöö tunnustamise analüüsi ja noorsootöö ühingute olukorra analüüsiga, Euroopa katusorganisatsiooni loomise võimaluste analüüsiga ning toimus esimene noorsootöö tunnustamise teemaline koolitus Maltal. 

Projektis on üheksa partnerit. Eesti Noorsootöötajate kogu on projekti juhtivpartner. Osalevad noorsootöötajate ühendused järgmistest riikidest:

Itaalia NINFEA National. Informal and Non-Formal Education Association
Kreeka Panellinio Somateio Symvoulon Neon
Madalmaad BEROEPSVERENI GING KINDER- EN JONGERENWERKERS
Malta Maltese Association of Youth Workers
Portugal APPJUVENTUDE – Associação Portuguesa de Profissionais de Juventude
Põhja Makedoonia SOJUZ Z MLADINSKA RABOTA SKOPJE
Tšehhi Ceska asociace streetwork
Serbia NACIONALNA ASOCIJACIJA PRAKTICARA/KI OMLADINSKOGRADA-NAPOR

Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.