Eesti Noorsootöötajate Kogu on mittetulundusühing, mille kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.

Kogu juhib ja esindab juhatus.