Eesti Noorsootöötajate Kogu on mittetulundusühing, mille kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.

Kogu juhib ja esindab juhatus.


Eesti Noorsootöötajate Kogu uus juhatus valitakse 8. juunil 2020.

Uude juhatusse on kandideerima oodatud kõik ENKi liikmed. Kui usud, et just sina võiksid kuuluda juhatusse ja oled valmis panustama umbes 30 tundi kuus vabatahtlikkuse alusel, siis täida kandideerimiseks ankeet ja saada digiallkirjastatud avaldus meilile heili@enk.ee

Juhatusse kandideerimine on lõppenud.

Sinu esitatud ankeedi ja avaldusega saavad tutvuda kõik ENKi liikmed vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist.

ENKi juhatuse liikmete profiilid

 • Organisatsiooni üldjuhtimine ja administratiivtöö valdkond – juhatuse töö juhtimine; tihedam koostöö tegevjuhiga; meeskonnatöö toetamine, eelarve ja tegevuskava; ühekordsed rahastustaotlused; aruanded; lepingud jms.
 • Liikmete, kommunikatsiooni ja huvikaitse valdkond 
  uute liikmete värbamine; olemasolevate liikmete kaasamine; koostöö eeskoste ja huvikaitse teemal; pöördumiste ja arvamuste kirjutamine ning esitlemine; eelnõude tagasiside koondamine; laiem lobitöö jms.
 • Noorsootöö arendamise valdkond –
  noorsootöö kvaliteet ja mõju, sh uuringutes osalemine või algatamine; KOV tasandi koostöö; õppimine noorsootöös arendamine; koostöö arendamine nimetatud teemadel, sh teiste katusorganisatsioonidega jms.
 • Noorsootöötaja professionaalsuse toetamise valdkond 
  kutsekomisjonis osalemine, coaching, mentorlus, koolitused, õppematerjalid, koostöö professionaalsuse toetamisel jms.
 • Innovatsiooni valdkond –
  uute projektide algatamine, uute programmide ja teenuste väljatöötamine ja käivitamine, ENKi omatulu võimaluste laiendamine.

Kõigil juhatuse liikmetel on võimalus osaleda rahvusvahelises noorsootöös ja algatada rahvusvahelisi projekte.

Kui mõni nendest töölõikudest sind kõnetas, siis kandideeri ENKi juhatusse!

Kui sul on täiendavaid küsimusi, võta julgesti ühendust aadressil heili@enk.ee.